Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: Kytömaa–Ainola-välin itäinen raide palautetaan liikenteen käyttöön

Julkaistu 17.11.2023 10.30

 

Kytömaan ja Ainolan välisen itäisen lisäraiteen rakentaminen on edennyt alkuperäistä aikataulua nopeammin. Yksiraiteisuutta edellyttäneet työvaiheet ovat valmistuneet ja kesäkuussa suljettu itäinen raide on palautettu liikenteelle 17.11. Ainolan seisake palaa matkustajien käyttöön joulukuun aikataulukauden muutoksen yhteydessä 10.12.

Kytömaan ja Ainolan välisen itäisen lisäraiteen rakentaminen aloitettiin viime keväänä. Itäinen raide suljettiin kesäkuussa, koska lisäraiteen rakentamista nykyisen raiteen viereen ei olisi muuten pystytty tekemään turvallisesti.

Vuoden työt viidessä kuukaudessa

Onnistunut yhteistyö eri osapuolten välillä, suunnitelmien yhteensovittaminen ja kiivas työtahti ovat selittäviä tekijöitä, miksi rakentaminen on edennyt alkuperäistä aikataulua nopeammin.

”Urakoitsijan hyvän työnsuunnittelun ja hankkeen eri osapuolten rakentavan yhteistyön ansiosta rakentaminen on edennyt erittäin hyvin. Vuoden työt saatiin tehtyä viidessä kuukaudessa”, iloitsee projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Yksiraiteisuuden aikana on rakennettu muun muassa 1,5 km paalulaattoja ja neljä siltaa, asennettu uusia vaihteita, tehty sähkörata- ja turvalaitetöitä, rakennettiin lisäraiteen rakennekerroksia ja lopuksi ennallistettiin Ainolan nykyinen laituri sekä rakennettiin itäisestä raiteesta rakentamisen ajaksi purettu osuus uusiksi.

Rataa rakennetaan vuorotyönä

Itäisen raiteen sulun aikana on tehty haastavimmat raiteen läheisyydessä tehtävät työvaiheet. Paalutus- ja tukiseinätöitä ja syvempiä kaivuja ei olisi ollut mahdollista tehdä itäisen raiteen ollessa liikenteen käytössä. Ainolan seisakkeen nykyinen itäinen laituri on purettu, sen alla olevat rakenteet poistettu ja laiturin kohdalle on rakennettu lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja lisäraiteen ratapenger.

”Töitä on tehty kahdessa vuorossa hankkeen alusta asti. Öisin raideliikenteessä on tauko, jolloin pystyttiin tekemään työvaiheet, jotka edellyttivät liikenteen keskeyttämistä molemmilla raiteilla. Valitettavasti yötyöt häiritsevät lähialueen asukkaita. Pahoittelumme häiriöstä ja kiitos asukkaille kärsivällisyydestä”, sanoo Veli-Matti Aaltonen Kreatelta.

Ainolan seisake palaa matkustajien käyttöön sunnuntaina 10. joulukuuta. Junien aikataulut ovat näkyvillä vr.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.

Ensi vuonna rakentaminen laajenee radan länsipuolelle

Itäisen lisäraiteen ja Ainolan uuden aseman itäisen laiturin on tarkoitus valmistua liikenteen ja matkustajien käyttöön vuoden 2024 lopussa. Ensi vuonna rakentaminen käynnistyy myös radan länsipuolella. Tavoitteena on saada läntinen lisäraide ja läntinen laituri valmiiksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisäraiteen rakentaminen Kytömaan ja Ainolan välille nykyisen raiteen itäpuolelle on osa Helsinki–Riihimäki-ratahanketta, jossa parannetaan pääradan toimintavarmuutta ja lisätään sen kapasiteettia. Koko hankkeen valmistuttua Helsinki–Riihimäki-rataosa tulee olemaan vähintään neliraiteinen.

Lisätietoja hankkeesta:
Väylävirasto: Riitta Parviainen, projektipäällikkö, [email protected], puh. 0295 34 3034
VR: tiedot Ainolan ja Järvenpään välisestä korvaavasta bussiliikenteestä (9.12. saakka) osoitteessa https://www.vr.fi/korvaavat-bussit

Seuraa hanketta:
https://www.facebook.com/hkiriihimaki
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2028. Hanke on Euoroopan Unionin osarahoittama.

Liitteet