Hyppää sisältöön

Espoon kaupunkiradan rakentaminen aloitetaan ensi vuonna valmistelevilla töillä

Julkaistu 30.12.2021 13.00

 

Väyläviraston, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien mittava yhteishanke käynnistyi tammikuussa 2021 allekirjoitetun toteuttamissopimuksen myötä. Espoon kaupunkirata -hankkeen rakentamissuunnittelu aloitettiin kevään edetessä ja suunnittelua on tehty nyt täysipainoisesti puolisen vuotta. Suunnittelua jatketaan kohti rakentamisvalmiutta, jotta valmistelevat työt saataisiin käyntiin ensi kesänä ja varsinainen uusien raiteiden rakentaminen kesällä 2023.

Vuoden 2021 aikana Espoon kaupunkirata -hankkeessa on toteutettu mittava määrä rakentamissuunnitteluun liittyvää lähtötietojen keruuta. Keväällä ja kesällä hankkeessa suoritettiin pohjatutkimuksia, joista selvisi muun muassa radan alle jäävän maaperän laatu ja sen vaatimat pohjanvahvistustarpeet. Nyt käynnissä oleva hankkeen rakentamissuunnittelu on jatkoa aikaisemmin tehdyille lakisääteisille yleis- ja ratasuunnitelmille. Rakentamissuunnitteluvaiheen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan alkukesästä 2023.

– Espoon kaupunkiradan pohjatutkimuksissa poikkeuksellista on laaja tutkittavien kairauspisteiden määrä, lähes 1 000 näytettä. Saimme mittauksista erinomaista aineistoa rakentamissuunnittelun tueksi, hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall Väylävirastosta kertoo.

Kuluneeseen vuoteen on sisältynyt myös yhteistyösopimusten solmiminen suunnittelukumppaneiden kanssa. Hankkeen rakentamissuunnittelussa on mukana yhteensä neljä suunnittelukonsulttia, joista jokaisella on oma vastuualueensa: Ramboll Finlandin ja AFRY Finlandin muodostama Radalla-työyhteenliittymä vastaa Leppävaara–Tuomarila-välin rakentamissuunnitelman laatimisesta, Proxion Plan Tuomarila–Kauklahti-välin suunnittelusta, GRK Rail sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien suunnittelusta ja Sweco turvalaitejärjestelmien suunnittelusta.

Rakentamissuunnittelua edistetään yhdessä Espoon ja Kauniaisten kanssa. Ratahankkeen rakentamistöiden yhteydessä kaupungit toteuttavat myös omia erilliskohteitaan, kuten esimerkiksi pyöräilyn laatukäytävän eli baanan koko ratahankkeen osuudelle. Yleissuunnitteluvaiheessa olevaa baanaa edistetään ja yhteensovitetaan Espoon kaupunkiradan rinnalla Väyläviraston ja kaupunkien välisenä tiiviinä yhteistyönä.
 

Töiden vaiheistus ja aikataulutus ovat äärimmäisen tärkeitä

Vuonna 2022 rakentamissuunnittelua jatketaan edelleen, jotta kokonaisuuden sisältö saadaan mahdollisimman optimaaliseksi sekä rakenneteknisesti että liikennevaikutusten kannalta. Suunnittelu on tehtävä huolella, koska hankealue sijaitsee tiiviisti asutussa ympäristössä ja rataosuus on erittäin vilkkaasti liikennöity. Junaliikenteen haittojen minimoimiseksi tehtävä huolellinen töiden vaiheistus ja aikataulutus ovat oleellisia suunnittelussa huomioitavia asioita.

Rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2022 valmistelevilla töillä. Tiettyjä töitä tehdään siis etukäteen ennen lopullisten suunnitelmien valmistumista. Tällä pyritään helpottamaan vuonna 2023 käynnistyvää uusien raiteiden rakentamista ja siten tiivistämään toteutusaikataulua.

 

 Lisätietoa:

Tommi Rosenvall, projektipäällikkö, Väylävirasto, [email protected], p. 029 534 3830

https://vayla.fi/espoonkaupunkirata
https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.