Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätien parannustyöt täydessä vauhdissa kesällä 2020 ja hankkeen toinen vaihe käynnistyy suunnitellusti

Julkaistu 30.06.2020

Kesäkausi on tavallisesti tierakentamisen vilkkainta aikaa. Kesällä 2020 jatketaan hankkeen ensimmäisen vaiheen töitä Kausela-Kirismäki-välillä sekä päästään aloittamaan hankkeen toinen vaihe Kausela-Pukkila-välillä.

1. vaihe Kausela-Kirismäki, kesän työt

Kesäkuussa on saatu päätökseen kehätien ja Tammitien välillä käynnissä olleet parannustyöt, jotka kuuluivat hankkeen 1. vaiheeseen. Kauselan eritasoliittymän pohjoispuolella on mm. rakennettu melusuojausta, katuyhteyksiä, uusi alikulkukäytävä ja liikennevaloliittymä sekä otettu käyttöön uusi Länsi-Avantintie. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoisijana toimii Destia Oy.

Samaten kesäkuussa on käynnistynyt Pukkilan ja Sippaan siltojen rakentaminen, lisäksi näillä alueilla tehdään tie- ja katurakennustöitä. Kesäkuussa otettiin käyttöön Kirismäen eritasoliittymässä väliaikainen ramppi Helsingin suunnasta kehätielle, jotta suljetun rampin kohdalla voidaan käynnistää uuden rampin louhinnat ja uuden sillan rakentaminen.

Heinäkuussa saadaan käyttöön Kirismäen eritasoliittymän siltoja siten, että Helsinki-Turku-moottorien kiertotie voidaan poistaa käytöstä ja liikenne siirtää oikealle linjaukselleen. Tämän jälkeen elokuussa päästään purkamaan vanha moottoritien yli kulkeva Kirismäen risteyssilta.

Kesän 2020 aikana rakennustyöt jatkuvat Kirismäen eritasoliittymässä ramppien rakentamisen sekä louhinnan, murskauksen ja siltarakenteiden teon merkeissä. Myös Peltolan vihersillan rakennustyöt jatkuvat teline- ja muottitöillä. Koko ensimmäisen vaiheen urakka-alueella tehdään kesällä 2020 myös päällystystöitä sekä viher- ja maastonmuotoilutöitä.

2. vaihe Kausela-Pukkila, kesän työt

Hankkeen toinen vaihe käynnistyy heinäkuun alussa johto- ja laitesiirroilla valtatien 10 ja sen jalankulun ja pyöräilyn väylän läheisyydessä. Ensimmäiset jalankulkuun ja pyöräilyyn vaikuttavat järjestelyt tehdään heinäkuussa Kaarinantien ja valtatien 10 liittymässä. Toisen rakennusvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Heinäkuussa otetaan myös käyttöön kehätiellä työnaikaisia kaistajärjestelyjä Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla. Tämän yhteydessä aloitetaan myös Aurajoen ylittävän sillan valmistelevat työt sekä kiertotien rakentaminen. Kiertotie tulee tilapäisesti korvaamaan kehätien lännestä Hämeentielle tulevan rampin.

Varsinaiset toisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela-Pukkila käynnistyvät elokuussa. Muutoksista liikennejärjestelyihin liittyen tiedotetaan myöhemmin.

Taustatietoa
1. rakennusvaihe 2019-2021 Kausela-Kirismäki https://vayla.fi/turunkehatie/kausela-kirismaki-1.-rakennusvaihe-2019-2021
2. rakennusvaihe 2020-2023 Kausela-Pukkila https://vayla.fi/turunkehatie/kausela-pukkila-2.-rakennusvaihe-2020-2023

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]
Työpäällikkö Eetu Väisänen, Destia Oy p. 040 351 0790, [email protected]
Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

 

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.