Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Hanke etenee aikataulussa – 2. vaiheen rakennustyöt alkavat tänä kesänä Kauselan eritasoliittymästä

Julkaistu 09.06.2020

Turun kehätien (Kt 40) parantamishanke Kauselan ja Kirismäen välillä etenee suunnitelmien mukaisesti ja hankkeen 2. vaiheen rakennustyöt aloitetaan kesällä 2020. Toinen vaihe käsittää kehätien parannustyöt välillä Kausela-Pukkila ja valtatien 10 parantamistyöt osuudella kehätie-Kaarinantie. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

 

Suurimmat työvaiheet

Toisen rakennusvaiheen suurimpia työkohteita ovat Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie-Kaarinantie. Kehätie tullaan rakentamaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä. Toisen rakennusvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

 

-          Jo tänä kesänä ryhdytään tekemään johto- ja linjasiirtoja maastossa juhannuksen jälkeen. Heinä-elokuun vaihteessa astuvat voimaan 2. vaiheen ensimmäiset liikennejärjestelyt Kauselan kohdalla, ja loppukesän ja syksyn aikana päästään aloittamaan Aurajoen siltojen rakentaminen. Kaikista tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen, toteaa projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen Kreatelta.

Kauselan ensimmäinen rakennusvaihe päätökseen kesäkuussa

Kesäkuussa saadaan päätökseen kehätien ja Tammitien välillä käynnissä olleet parannustyöt, jotka kuuluivat hankkeen 1. vaiheeseen. Kauselan eritasoliittymän pohjoispuolella on mm. parannettu melusuojausta, avattu liikennevaloliittymä Vanhalle Härkätielle ja Tammitielle sekä otettu käyttöön uusi Länsi-Avantintie. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoisijana toimii Destia Oy.

-          Kauselassa työt jatkuvat nyt 2. vaiheen urakoitsijan toimesta eritasoliittymän sekä Auranlaakson alueella ja hankkeen 1. vaihe keskittyy jatkamaan rakennustöitä Kirismäen ja Pukkilan eritasoliittymien alueella, jotka valmistuvat ensimmäisen vaiheen myötä vuonna 2021, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastosta.

Kuva liitteenä: Kartassa näkyvät toisen rakennusvaiheen työt, jotka keskittyvät Kauselan eritasoliittymän ja Pukkilan välille, sekä Kehätien ja Kaarinanatien välille ja lisäksi parannetaan valtatietä 40 välillä Hadvalantie-Hovimäentien.

Taustatietoa

1. rakennusvaihe 2019-2021 Kausela-Kirismäki

2. rakennusvaihe 2020-2023 Kausela-Pukkila

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]

Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

 

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.