Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Aurajoella siirrettiin kymmeniä tuhansia simpukoita turvaan siltatöiden tieltä

Julkaistu 11.06.2020

Kesällä 2020 käynnistyy Kauselassa Turun kehätien ja valtatien 10:n liittymän alueella Turun kehätien parantamisen toinen rakennusvaihe. Toisen vaiheen urakka sisältää kehätien Aurajoen siltojen uudistamisen. Ennen Aurajoen siltojen parannustöiden aloittamista siirretään Aurajoesta turvaan kymmeniä tuhansia simpukoita.

Väyläviraston kaikissa hankkeissa huomioidaan ympäristö- ja luontoarvot, ja kehätiehankkeessa on tehty ympäristö- ja luontoarviot ennen rakentamista. Ennen Aurajoen siltojen rakennustöitä Väyläviraston hankkeessa siirrettiin turvaan merkittävä määrä simpukoita, koska joessa elää uhanalaisia vuollejokisimpukoita. Ennakkosukelluksella selvitettiin Aurajoen kohdan simpukkalajeja kevään 2020 aikana, joita sillan kohdalta löytyi vuollejokisimpukan lisäksi pikkujärvisimpukoita, litteäjärvisimpukoita, sysisimpukoita ja soukkojokisimpukoita.

Simpukoiden siirtotyöt alkoivat toukokuun viimeisellä viikolla ja ne jatkuivat aina viikolle 24 asti. Sukeltajina toimivat hydrobiologi Rami Laaksonen, iktyonomi Niclas Perander sekä pinta-avustajana toimi Katleena Puisto. Hydrobiologi tutkii työkseen vesieliöitä, vesien eliöyhteisöjä ja niiden vuorovaikutuksia elinympäristönsä kanssa ja iktyonomi on kalatalousalan asiantuntija. Rami ja Niclas ovat molemmat käyneet tutkimussukeltajan koulutuksen.

Uhanalaiset vuollejokisimpukat siirrettiin Vääntelänkosken läheisyyteen ja muiden simpukkalajien yksilöt useaan paikkaan niiden suuren määrän vuoksi, hieman alkuperäisestä sijainnista alajuoksulle päin. Molemmissa tapauksissa puhutaan siis varsin lyhyistä etäisyyksistä, minkä verran simpukoita siirrettiin. Näin suurta siirtoa ei ole ennen tehty yhtä huonossa näkyvyydessä kuin mikä Aurajoessa nyt oli”, toteaa hydrobiologi Rami Laaksonen.

"Jouduimme tekemään keruun vähän tavallisuudesta poikkeavalla tavalla simpukoiden suuren määrän ja sijainnin vuoksi matalassa rantavedessä. Viime viikon loppupuolella saimme rannat tyhjiksi ja pääsimme jatkamaan keruuta perinteisin menetelmin. Yhteensä keräsimme alueelta 708 vuollejokisimpukkaa ja kaikkien lajien simpukoita yhteensä lähes 28 000, sekä noin 3500 simpukan kuorta." jatkaa Laaksonen.

Luontoarvojen ylläpitäminen ja vaaliminen infrarakennusprojekteissa on Väylävirastolle tärkeää, toteaa hankkeen projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastosta.

Liitteenä piirroskuva siirretyistä eri simpukkalajeista.

Taustatietoa

1. rakennusvaihe 2019-2021 Kausela-Kirismäki https://vayla.fi/turunkehatie/kausela-kirismaki-1.-rakennusvaihe-2019-2021

2. rakennusvaihe 2020-2023 Kausela-Pukkila https://vayla.fi/turunkehatie/kausela-pukkila-2.-rakennusvaihe-2020-2023

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]

Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.