null
null Autoilijat ja infrastruktuuri ovat valmiina ajoneuvojen väliseen viestintään – koko Suomen kattavaa kokeilua suunnitellaan

Autoilijat ja infrastruktuuri ovat valmiina ajoneuvojen väliseen viestintään – koko Suomen kattavaa kokeilua suunnitellaan

Julkaistu 29.11.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Uuden yhteispohjoismaisen vaikutustutkimuksen mukaan matkapuhelinverkon välittämät tieliikenteen häiriöviestipalvelut parantavat liikenneturvallisuutta ja kiinnostavat tienkäyttäjiä. Viestit välittyvät nopeasti ja luotettavasti verkossa sekä tarjoavat pitkällä aikavälillä yhteiskuntataloudellisia hyötyjä.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan liikenneviranomaisten sekä yritysten ja tutkimuslaitosten vuosina 2015–2017 toteuttamassa EU:n Verkkojen Eurooppa rahoitetussa NordicWay-hankkeessa kokeiltiin tieliikenteen häiriötiedon välittämistä matkapuhelinverkossa autoilijoille. Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia on nyt julkaistu.

Pohjoismaisessa kokeilussa kuljettajat, ajoneuvot ja kuorma-autot olivat yhteydessä toisiinsa matkapuhelinverkon kautta vastaanottaen ja jakaen tieliikenteen häiriötietoa ajoneuvojen ja liikennekeskusten välillä. Suomen kokeilussa käytettiin HEREn kehittämää älypuhelinsovellusta, jossa kuljettaja pystyi myös itse lähettämään tietoa, esimerkiksi onnettomuuspaikasta tai esteestä tiellä. Ruotsissa ja Norjassa kokeiluissa olivat mukana mm. Volvo ja Scania. Suomessa kokeiluun ilmoittautui yli 1300 kuljettajaa. Yhteensä kokeiluissa oli mukana yli 1800 kuljettajaa.

Hankkeen lopputapahtumassa Brysselissä 21.11.2017 esiteltyjen tulosten mukaan tieliikenteen häiriötietoa voidaan vaihtaa matkapuhelinverkossa nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti – myös maiden rajojen yli. Palvelua demonstroitiin toukokuussa Ruotsin ja Norjan sekä Ruotsin ja Tanskan välisillä rajoilla. Häiriötiedon välittämisen mahdollisti pilvipalvelu, jossa ajoneuvovalmistajat, palveluntarjoajat ja viranomaiset jakavat tietoa keskenään. Vastaava palvelu olisi laajennettavissa Eurooppaan tai sen ulkopuolelle.

"Vaikutustutkimuksen tulokset ovat merkittäviä: parantunut liikenneturvallisuus, häiriöiden vaikutusten vähentyminen ja sujuvampi liikenne, ilman lisäinvestointeja infrastruktuuriin", kertoo NordicWay-hankkeen koordinaattori, johtava älyliikenteen asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Koko Suomen kattava liikennekokeilu suunnitteilla

Hanke on saanut EU:lta jatkorahoitusta NordicWay2-hankenimellä vuosille 2017-2020. Liikennevirasto ja Trafi järjestävät avoimen markkinakeskustelun yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten viranomaisten, yritysten sekä tutkimuslaitosten kanssa suunnitteilla olevasta tuotantokokeilusta perjantaina 1.12.2017, Liikennevirastossa, Helsingissä.

"Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on häiriötiedottamisessa avainasemassa, kun tavoitellaan tulevaisuudessa turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä. On löydettävä uusia liiketoimintamalleja ajoneuvojen verkottuneisuuden lisääntyessä, jotta mahdollisimman moni tienkäyttäjä pääsee hyötymään uusista paremmista palveluista", pohtivat Anna Schirokoff Trafista ja Ilkka Kotilainen Liikennevirastosta. Heiltä voi kysyä myös tarkemmin perjantain tilaisuudesta.

Liikennevirasto ja Trafi julkaisevat HILMA- ja CLOUDIA-kanavissa lisätietoa NordicWay2-hankkeen tuotantokokeilusta, jonka hankintavaiheen on määrä alkaa vuoden 2018 kevättalvella. NordicWay-hankkeen loppuraportti julkaistaan alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:

Aikaisemmat tiedotteet Suomen kokeilusta:
Nyt kaikki autoilijat mukaan - Suomen suurin kaikille avoin liikennekokeilu kattaa jo koko eteläisen Suomen (7.2.2017)
Suomen suurin liikennekokeilu päätökseen - autoilijoille hyödyllistä tietoa tieliikenteen häiriöistä (7.7.2017)
NordicWay-hankkeen lopputapahtuman esitykset tuloksista: www.nordicway.net
NordicWay-yhteentoimivuusvideo

Trafi
johtava asiantuntija Anna Schirokoff, p. 029 5345 268, [email protected], Twitterissä @AnnaSchirokoff

Liikennevirasto
projektipäällikkö Ilkka Kotilainen, p. 050 311 8016, [email protected], Twitterissä @ilkkakoti