Takaisin

Asiakaspalvelun ajankohtaiset marraskuussa

Asiakaspalvelun ajankohtaiset marraskuussa

Julkaistu 3.12.2019

Marraskuussa liikenteen asiakaspalvelussa pinnalla olivat erityisesti teiden talvihoitoon liittyvät kysymykset. Lisäksi keskustelua syntyi muun muassa Pasilan uudesta asemasta ja tienvarsi-ilmoituksen uusista linjauksista. Asiakaspalvelun kattavasta usein kysyttyjen kysymysten arkistosta löytyvät vastaukset eniten toistuviin kysymyksiin.

Pasilan uusi asema.

Uusi Pasilan asema on otettu käyttöön

Kokonaan uudistettu Pasilan asema otettiin käyttöön lokakuun puolivälissä ja aseman kävijämäärät ovat olleet huomattavan suuria. Myös liikenteen asiakaspalvelu on saanut yhteydenottoja liittyen muun muassa uuden aseman matkustajainformaatiotauluihin, opastukseen, valaistukseen ja kiinteistöhuoltoon. Palautteet on ohjattu eteenpäin vastuussa oleville tahoille ja muun muassa kiinteistönhuollon toimenpiteitä on niiden pohjalta tarkistettu.

Tienvarsimainonnan ja -ilmoittelun määräykset tarkentuivat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom päivitti lokakuun lopussa määräystä tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta. Tienvarsimainonnan uusi määräys vapauttaa tienkäyttäjille suunnattujen mainosten sijoittamista ja samalla parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Ilmoitukset eivät jatkossakaan saa aiheuttaa vaaraa tielläliikkujille eikä mainos saa olla näkemäeste vähäliikenteisissäkään liittymissä. Erityistä tarkkaavaisuutta vaativille tieosuuksille, kuten tunneleihin, mainoksia ja ilmoituksia ei ole lupa pystyttää.

Ohjeet koskevat myös juhlien tai muiden ei-kaupallisten tilaisuuksien tilapäisiä ilmoituksia, kuten esimerkiksi hääkylttejä. Yleishyödylliseen tai yksityishenkilön ilmoitukseen ei tarvita lupaa ELY-keskukselta, mutta tilapäinen ilmoitus pitää poistaa viikon kuluessa juhlien jälkeen.

Kaupallisia mainostauluja saa nyt laittaa lähemmäs eritasoliittymiä: mainoksen saa laittaa yli 200 metrin etäisyydelle ensimmäisestä suunnistustaulusta ja yli 100 metrin etäisyydelle liikenteenohjauslaitteesta. Aiemmin mainosten sijoittaminen eritasoliittymiin on ollut kokonaan kiellettyä.

Lue lisää opasteita ja mainoksia koskevia kysymyksiä

Tien hoitoluokka määrittää talvihoidon toimenpiteitä

Talvikuukausien kestoaihe on tietysti teiden talvihoito. Suurin osa asiakaspalvelun yhteydenotoista marraskuussa käsitteli erilaisia talvihoitoon liittyviä aiheita.

Tiet on jaettu hoitoluokkiin muun muassa teiden liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan. Hoitoluokat määrittelevät, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti on ryhdyttävä toimenpiteisiin kelin muuttuessa huonommaksi lumen tai liukkauden vuoksi. Talvihoidon taso on erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa samantasoisesti.

Teiden liukkaudentorjunnassa erityisesti suolan käyttö herättää mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Suolankäyttöön liittyviä kysymyksiä vastauksineen on kerätty kattavasti tietopankkiin.

Lue lisää teiden talvihoitoluokituksesta

Lue lisää talvihoitoa koskevia kysymyksiä

Liikennetilanne-palvelusta voi tarkastaa ajokelin ja talvihoidon viimeisimmät toimenpiteet

Liikennetilanne-karttapalvelu on oiva apuväline ajokelin tarkastamiseen ennen matkaan lähtöä. Karttapalveluun kerätään myös muuta liikennettä koskevaa tietoa esimerkiksi tieliikennettä haittaavista häiriöistä, liikenteen sujuvuudesta ja ruuhkista, kelirikon aiheuttamista painorajoituksista, auki ja kiinni olevista jääteistä sekä kuvia teillä olevista kameroista.

Lue lisää Liikennetilanne-palvelusta

Näkyvyyttä haittaavat lumikinokset ja aurauksen aiheuttamat lumivallit liittymissä

Runsaslumisen talven vuoksi asiakaspalveluun on tullut puhelinsoittoja lumikasoista, jotka estävät näkyvyyttä. Tontinomistajan velvollisuuksiin kuuluu poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Maantien aurauksen yhteydessä liittymään kerääntyneen lumivallin poistaminen kuuluu liittymän haltijalle. Muiden kuin maanteiden liittymien kunnossapito kuuluu liittymän omistajalle yleensä maantien reunaan asti. Kadulta aurattujen lumien synnyttämät kasat kuuluvat siis kuntien vastuualueelle, jolloin niiden hoitaminen kuuluu urakoitsijalle, jolla on työstä sopimus kunnan kanssa.


reaktionapit