Nikulan eritasoliittymän tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylä ja Lahden kaupunki ovat laatineet tiesuunnitelman muutoksen Lahden eteläisen kehätien Nikulan eritasoliittymästä. Suunnitelmassa määritellään toimenpiteet eritasoliittymän toteuttamiseksi Helsingintien (mt 140) ja suunnitellun eteläisen kehätien liittymään lieventämistoimenpiteineen.

Nikulan eritasoliittymä jäi pois vuonna 2015 laaditusta tiesuunnitelmasta, koska hankekokonaisuuden toteuttamista haluttiin edistää muun muassa kustannuksia karsimalla. Nyt Lahden eteläisen kehätien toteuttamisen valmistelut ovat edenneet. Väylä, Uudenmaan ELY-keskus ja Lahden kaupunki haluavat varmistaa, että alueen maankäytön kannalta tärkeä Nikulan eritasoliittymä olisi mahdollista toteuttaa kehätien rakentamisen yhteydessä, jos rahoituskehys sen mahdollistaa. Ilman tiesuunnitelmaa ja sen maantielain mukaista käsittelyä toteuttaminen ei ole mahdollista.

Tiesuunnitelman muutos on valmistunut elokuussa 2017. Tiesuunnitelmassa on määritelty Nikulan eritasoliittymän ramppien sijainti ja niiden vaatimat aluevaraukset. Lisäksi on tarkennettu meluntorjunnan ja ympäristöhoidon ratkaisut, jotta vaikutukset saadaan hallittua. Tiesuunnitelma-aineistoon voi tutustua alla olevien tiedostojen ja esittelyvideon avulla.

Uudenmaan ELY-keskus lähettää lokakuun alussa tiesuunnitelman muutoksen maantielain mukaiseen käsittelyyn ja Lahden kaupunki asettaa sen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jolloin suunnitelmasta voi tehdä muistutuksia. Muistutusten perusteella tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Lahden kaupunki kuuluttaa nähtävillä olosta paikallisissa lehdissä.

Lisätietoja tiesuunnitelman laatimisesta antavat

Uudenmaan ELY-keskus, Ari Puhakka
ari.puhakka(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021327

Sito Oy, Paavo Mero
paavo.mero(at)sito.fi, p. 020 747 6134


Nikulan eritasoliittymän esittelyvideo

 

Tiesuunnitelman muutoksen materiaali 
 
OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA
 
 
Vuorovaikutus
 
Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä hankitut päätökset, lausunnot ja kannanotot
 
OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET
 
2T Yleiskartat
 
3T Suunnitelmakartat
 
4T Liikennetekniset poikkileikkaukset
 
5T Pituusleikkaukset
 
O SA C TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO
 
Tieympäristökartat ja tieympäristöpoikkileikkaukset
 
Merkittävien alueiden, siltojen ja rakenteiden ympäristökuvat
 
Havainnekuvat virtuaalimallista
 
Valaistus ja viitoitus
 
Vaikutuksia kuvaavat selvitykset