Ajankohtaista

Mittavat liikennejärjestelyt Loimaan keskustassa risteyssillan uusimisen ja Lammenpuiston alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi - risteyssillan purkutyöt sulkevat valtatien 9 viikonloppuna ja liikenne ohjataan kiertotielle. Tiedote 19.2.2019 (ely-keskus.fi).

Yhteystiedot

Loimaan eritasoliittymä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäälikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vt 9 Loimaa

Loimaan eritasoliittymä ja Lammenpuiston alikulku

Loimaalla parannetaan vt 9 ja maantien 213 risteyssilta ja Loimaan eritasoliittymä sekä rakennetaan Lammenpuiston alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Alikulun yhteyteen rakennetaan myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennetaan myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä.

Hankkeen parantamistyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2018 ja työt valmistuvat vuoden 2019 aikana. Loimaan eritasoliittymä (vt 9/mt 213) uusitaan ja järjestelyitä parannetaan perusväylänpidon lisärahoituksella. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 5 M€ ja Loimaan kaupunki osallistuu kustannuksiin.

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta on huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa on toimivuusongelmia. Rampeille ei voida ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria on tiukka. Hankkeessa uusitaan valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi.

Jalankulkijat ja pyöräilijät oikaisevat nykyisin valtatien 9 yli tasossa, mikä on erittäin vaarallista. Liikennemäärä Loimaan kohdalla on noin 6200 ajon./vrk:ssa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan valtatien 9 alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Alikulun yhteyteen rakennetaan myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien 9 yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.  Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennetaan myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä. Lammenpuiston alikulku on osa valtatien 9 turvallisuuden parantamista.

Riista-aidat välillä Niinijoki-Koenjoki

Riista-aitojen toteutus alkaa syksyllä 2018. Ensimmäisenä toteutusvaiheena kunnostetaan Loimaalla vanha olemassa oleva riista-aita. Hankkeessa rakennetaan Loimaalle uutta riista-aitaa noin kahdeksan kilometrin matkalle hirvieläinten kulkureittien kohdille valtatien metsäisille osuuksille. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan estämällä paikallisesti hirvieläinten kulku valtatien yli. Jäljelle jäävä kulku ohjautuu tapahtumaan paremmissa näkemäolosuhteissa avoimessa maastossa.

 

Sivu päivitetty 19.02.2019