Päällystystyöt 2019 - Varsinais-Suomi

Kesän 2019 päällystystyöt käynnistyvät toukokuun alkupuolella. Moni odottaa asfalttikoneiden tuloa ja teiden kunnon parantumista. Moni joutuu kuitenkin pettymään, sillä päällystysohjelma on tänä vuonna historiallisen lyhyt. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna Varsinais-Suomen alueella n. 4,5 M€. Päällystysohjelman pituus tulee olemaan Varsinais-Suomessa vain noin 110 km, kun se vielä viime vuonna oli n. 220 km. Tämä tarkoittaa, että päällystettyjen teiden korjausvelka kääntyy uudelleen kasvuun ja tämän vuoden päällystyskohteet sijaitsevat lähes kokonaan vilkkaalla tieverkolla. 

Päällystysrahoitusta on tänä vuonna Varsinais-Suomessa n. 4,0 M€ vähemmän kuin viime vuonna ja suurimpana syynä tähän on korjausvelkarahoituksen päättyminen. Korjausvelkarahoituksen ansiosta päällystemäärät nousivat merkittävästi edellisen kolmen vuoden aikana. Myös bitumin hinta on noussut jonkin verran viime vuodesta ja hinnan kehitystä seurataan. Näistä syistä tänä vuonna päällystetäänkin selvästi viime vuotta vähemmän. Päällystemäärät ovat viimeistä kolmea vuotta lukuun ottamatta noin neljänneksen alhaisemmat, kuin viime vuosikymmenellä. Valtakunnallisesti tänä vuonna päällystetään teitä vähemmän kuin 1960-luvulla, jolloin päällystetty tieverkko oli huomattavasti nykyistä lyhyempi ja liikennemäärät pienempiä.  

Tämän vuoden päällystysohjelmassa on mukana erillisrahoituksella, kuten kelirikkokorjauksiin kohdennetulla rahoituksella toteutettavat kohteita Varsinais-Suomessa 2 kpl. Lisäksi käynnissä olevien investointihankkeiden yhteydessä päällystetään tietä valtatiellä 8 Nousiaisten ja Mynämäen välillä n. 7,0 km . Ilman erillisrahoitusta ja investointihankkeiden yhteydessä tehtäviä päällystystöitä tänä vuonna päällystettäisiin Varsinais-Suomessa vieläkin vähemmän teitä, vain n. 80 km. Päällystetyn tieverkon kokonaispituus on Varsinais-Suomessa noin 4 000 km, joten tieverkon pituudesta pystytään päällystämään uudelleen alle 4 %. Mitä lyhyempi päällystysohjelman pituus on, sitä vähemmän on mahdollisuuksia päällystää vähäliikenteisempiä teitä. Tilanteen korjaamiseksi tarvittaisiinkin rahoitukseen merkittävä kertakorotus, jolla voitaisiin panostaa vilkkaiden teiden lisäksi myös alempiasteisen tieverkon kuntoon. Sen jälkeenkin tarvittaisiin selvä tasokorotus vuosittaiseen päällystystöiden rahoitukseen. 

Päällystyskohteet painottuvat lähes pääasiasiassa vilkasliikenteisiin pääteihin ja joihinkin seututeihin. Muita teitä ei ohjelmassa juurikaan ole. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei nykyrahoituksella pystytä juurikaan parantamaan, vaan ne pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut kesäkuussa hieman lisärahoitusta teiden päällystämiseen tänä kesänä. Lisärahoituksen turvin voidaan päällystää muutama kohde lisää. Kohteet sijoittuvat päätieverkolle, kantatielle 52 välillä Pertteli-Somero ja Salo-Perniö. Lisäksi tehdään yksi päällystystyö yhdystieverkolla maantiellä 2021 Tarvaisten ja Mynämäen Karjalan välillä. 

Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna Varsinais-Suomessa n. 7,0 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden ja asiakaspalautteiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet Varsinais-Suomessa vuonna 2019

  • E18 lyhyitä osuuksia välillä Turku-Muurla
  • E18/Kt 40 Turun kehätie Raisio – Ravattula (lyhyitä osuuksia)
  • Vt 8 Nousiainen – Mynämäki (rakennushanke)
  • Vt 8 Ihoden ohituskaistojen kohta
  • Vt 9 Kyrön kohta
  • Kt 43 Malko - Suontaka
  • Kt 52 Piihovin kohta, lisäkohteina myös Pertteli-Somero ja Salo-Perniö
  • Mt 180 Parainen - Ersby
  • Mt 181 Paimion keskusta
  • Mt 192 Kaitainen - Kustavi

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat kuitenkin tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski, joten yötyön tarve harkitaan tarkkaan. Yötöinä tullaan tänä vuonna tekemään mm. E18/kt 40 Turun kehätien päällystystyöt. Muut mahdolliset yötyökohteet selviävät myöhemmin. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä. Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Kuluneiden tiemerkintöjen ylläpitomerkintätyöt alkavat myös keväällä. Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.10.2019