Tiedotteita päällystystöistä

Tällä hetkellä ei ole käynnissä päällystystöitä.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelussa.

 

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY

Päällystystyöt 2018 - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Kesän 2018 päällystyöt ovat valmistuneet ja ensi vuoden ohjelma on suunnitteilla. Teiden päällystämiseen käytettiin v. 2018 n. 20 M€, josta n. 4,7 M€ oli korjausvelkarahaa. Päällystysohjelman pituus oli n. 350 km, kun vuonna 2017 päällystettiin 500 km. Vuonna 2018 päällystystöihin käytettiin rahoitusta lähes saman verran kuin vuonna 2017, mutta nyt tehtiin kalliimpia toimenpiteitä. Kohteista 80 % päällystettiin kalliimmalla massapintausmenetelmällä. Ensi vuonna käytössä ei ole enää korjausvelkarahoitusta ja perustienpidon rahoituskin vähenee puolella. Päällystysohjelman pituus putoaakin radikaalisti. Ensi vuonna päällystetään vain n. 230 km.   

Koska ensi vuonna on käytettävissä niin vähän rahoitusta, päällystyskohteiden valinnassa painotetaan pääasiassa vilkasliikenteisiä pääteitä. Jonkin verran pystytään panostamaan vilkkaimpiin seututeihin, mutta yhdystieverkolle ei ole tällä hetkellä tulossa päällystyskohteita lainkaan. Muut tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla.  Kevyen liikenteen väyliä päällystetään ensi vuonnakin n. 10-15 km. Korjausvelan odotetaan lähtevän uudelleen kasvuun rahoituksen vähentyessä merkittävästi.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka korjausvelkarahoituksen ansiosta viime vuosina voitiin päällystää jonkin verran aiempaa enemmän, sillä saatiin lähinnä korjausvelan kasvu taittumaan. Nyt korjausvelan odotetaan lähtevän uudelleen kasvuun rahoituksen vähentyessä merkittävästi. Jo viime vuodenkin päällystysohjelmasta jouduttiin tiputtamaan liikenteellisesti merkittävien seutu- ja yhdysteiden päällystyskohteita pois ja siirtää ne toteutettavaksi tulevina vuosina. 

Asiakkailta tulee yleensä keväisin enemmän palautetta teiden huonosta kunnosta. Keväisin lumien sulattua tiet ovatkin yleensä normaalia huonommassa kunnossa routavaurioista johtuen. Kesällä teiden kunto paranee, kun päällystevaurioita päästään paremmin paikkaamaan niiltä osin kuin tiet eivät ole mahtuneet päällystysohjelmaan. Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä johtuen heikommasta tien rakenteesta ja vanhoista päällysteistä. Niitä voidaan myös päällystää uudelleen kaikkein vähiten.

Vilkkailla teillä päällysteen kuntovaatimukset ovat tiukemmat

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Painotuksen ollessa pääteiden päällysteiden uusimisessa, vilkkaampikin seututieverkko rapautuu edelleen voimakkaasti. Seututeiden uudelleen päällystämistä joudutaan yleensä rahoituksen puutteessa lykkäämään, minkä vuoksi tie ehtii vaurioitumaan.  Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan paikkaamaalla ennen kuin on rahaa päällystää tie uudelleen.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Sivu päivitetty 13.12.2018