Tasoristeysten poistaminen

Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Vuosittain poistetaan joitakin tasoristeyksiä: esimerkiksi vuonna 2015 niitä poistettiin 22 ja vuonna 2016 25 kpl. Vuonna 2016 Seinäjoki - Oulu -ratahankkeen yhteydessä poistettiin kyseiseltä väliltä viimeinenkin tasoristeys eli nyt koko pääradan väli Helsingistä aina Ouluun asti on ilman tasoristeyksiä. Vuosittain joitakin varoituslaitteita rakennetaan varoituslaitteettomiin tasoristeyksiin.

Väylä poistaa tasoristeyksiä rataosilta, joissa tavoitteena on nostaa rataosan nopeutta. Tasoristeyksiä ei sallita radoille, joiden nopeus tulee olemaan yli 140 km/h. Myös rataosilla tai -osuuksilla, joissa rataan rakennetaan kaksoisraide tai kohtaamispaikka, joudutaan poistamaan tasoristeyksiä. Lisäksi Väylä poistaa tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä. Puutteellisena olosuhteena pidetään mm. liian lyhyitä näkemiä.

Tasoristeysten poistaminen edellyttää maanmittaustoimitusta, jossa virallisesti kiinteistörekisteriin merkityt tieoikeudet poistetaan. Maanmittaustoimituksen tekee hakemuksesta paikallinen maanmittaustoimisto.

Poistettavien tasoristeysten valintaan  vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.

Tasoristeyksen korvaaminen sillalla maksaa 0,6 - 2 miljoonaa euroa, joissain tapauksissa kustannukset voivat nousta jopa 3,5 miljoonaan euroon. Puolipuomivarustus maksaa noin 200 000 - 250 000 euroa yhtä tasoristeystä kohti. Tiejärjestelyt puolestaan ovat kustannuksiltaan hyvin tapauskohtaisia.

Uuden tasoristeyksen rakentamista varten tulee olla radanhaltijan lupa. Lisätietoa tasoristeysluvista löytyy rautatiealan luvat-sivulta. Uusia tasoristeyksiä ei enää rakenneta kuin aivan erityistapauksissa. Pääosin lupia myönnetään vain väliaikaisille työmaa-ajoon tarkoitetuille tasoristeyksille.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.01.2019