Ratojen kunnossapidon työnjako

Aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille.

Jokaiselle alueelle on nimetty rataisännöitsijät.  Rataisännöitsijöiden toimenkuvaan kuuluvat

  • kunnossapitotöiden ja rakentamistöiden valvominen,
  • rataverkon hallintaan liittyvät lupa-asiat,
  • maankäyttöasiat sekä
  • töiden kilpailutusten valmisteleminen.

Rataverkon hallinnasta, kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaavat aluepäälliköt.

Alueellinen liikennesuunnittelu kuuluu aluetoimintaan. Liikennesuunnittelijoihin ollaan yhteydessä, kun suunnitellaan töitä, jotka vaikuttavat rautatieliikenteeseen.

Katso alueelliset yhteystiedot sivun vasemmasta laidasta!

Sivu päivitetty 30.05.2017