Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Tie- ja katusuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Sastamalan kaupunki

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Pasi Lähteenmäki

  • 050 351 2216

Maantie 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala

Tie- ja rakennussuunnitelma

Hankekuvaus

Maantietä 249 (Sastamalantie) parannetaan suunnittelemalla jalankulku- ja polkupyörätie maantien eteläpuolelle välille Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä. Suunniteltava väylä liittyy molemmista suunnista nykyiseen jalankulku- ja polkupyörätiehen. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Sastamalan kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Vuoropuhelu

Kaikille avointa yleisötilaisuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan alla olevat esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti. Videot sisältävät tekstiä, kuvasisältöä ja selostuksen.

Yleistä hankkeesta ja tiesuunnitelmasta (YouTube) 

 

Tiesuunnitelman esittelyvideo (YouTube)


Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 30.6.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Yhteenveto palautteista sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista, vaan siihen vastataan henkilökohtaisesti.

Jos haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijoille tai tilaajan edustajille. Puheluiden toivotaan ajoittuvan tiistaille 16.6.2020 klo 16–17.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.