Hyppää sisältöön

Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Verkkoselostukset eivät ole kaikilta osin saavutettavia.  

Verkkoselostus 2024 Verkkoselostus 2025  
     
(päivitetty 8.12.2023) (julkaistu 8.12.2023)  
     

Verkkoselostus 2023 

(päivitetty 15.6.2023)

Verkkoselostus 2022

(päivitetty 23.6.2022)

Verkkoselostus 2021     

(päivitetty 18.6.2021)

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. 

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot löytyvät rajapinnoista tai karttapalvelusta.

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisenä

 

Poikkeuksena Verkkoselostuksen sisältöön Väylävirasto asettaa 16.6.2023 alkaen 40 t kokonaispainorajoituksen Olli-Porvoo – rataosuudella olevalle Vekkosken ratasillalle sillan kunnosta johtuen.

 

Väylävirasto pyytää lausuntoa Rautateiden verkkoselostusten 2024 ja 2025 muutoksista. Muutokset ovat merkitty keltaisella korostusvärillä. Lausuntoaika on 25.4.2024-16.5.2024. Lausuntopyyntö lähetetään erikseen lausunnon antajille.

Lausuttava aineisto: Rautateiden Verkkoselostus 2024 Rautateiden Verkkoselostus 2025

Katso myös

Tietoa rautatieliikennöinnistä kiinnostuneille

rautatiemarkkinoille.fi-sivusto