Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Elina Valkeejärvi

  • 0295 024 137

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö, siltainsinööri

Jari Mikkonen

  • 0295 024 703

AFRY

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Maantien 642 (Äänekoskentie) Äänekosken sillan uusiminen ja liittymäjärjestelyt

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Maantie 642 on Äänekosken keskustaajaman, Suolahden ja Laukaan Kuusan välillä kulkeva seututie. Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken taajamassa Kotakennääntien ja Äänekoskentien kiertoliittymän ja Ääneniementien välisellä osuudella. Suunnittelualueen pituus on noin 0,7 km ja keskimääräinen liikennemäärä noin 5200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Äänejärven ylittävä Äänekosken silta on nykyisellään kapasiteetiltaan rajoitettu ja silta tullaan uusimaan. Sillan suunnittelun esiselvityksen perusteella on päädytty siihen, että silta uusitaan nykyisen sillan viereen, joten Äänekoskentien linjaus muuttuu. Samalla kun tien linjaus muuttuu, on tarpeen tarkastella suunnittelualueelle sijoittuvien katujen liittymäjärjestelyt. Palomäenkadun, Mannilantien ja Ääneniementien liittymäratkaisuissa pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Sillan uusimisella pyritään vastaamaan alueen teollisuuden tarpeisiin.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt maantielle 642 tiesuunnitelman laatimisen. Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 21.2.2023.

Vuorovaikutustilaisuus järjestetään 18.12.2023. Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 5.12. Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa www.vayliensuunnittelu.fi ja Sisä-Suomen lehdessä. 

Suunnitelmaluonnokset löytyvät Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelusta ja suunnitelmista on mahdollista antaa palautetta palvelusta löytyvällä lomakkeella 22.12.2023 saakka.

Tiesuunnitelma asetetaan nähtäville arviolta alkukesästä 2024.