Tavaraliikenne

Väyläviraston tavoitteena on turvata kuljetusten turvallisuus, sujuvuus ja tehokkuus yhteistyössä kuljetusketjun eri osapuolen kanssa. Tärkeää on eri kuljetusmuotojen vahvuuksien hyödyntäminen ja jouheva yhteispeli.

Rekka tulossa tunnelista.

Kotimaan tavaraliikenne

Suomen sisäisessä tavaraliikenteessä kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä oli yhteensä 274 miljoonaa tonnia ja kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli 20,3 miljardia tonnikilometriä vuonna 2017. Eniten kuljetuksia synnyttää rakentaminen (maa-ainekset ja rakennusteollisuuden tuotteet), ruokaklusteri (maataloustuotteet ja elintarvikkeet) sekä metsäteollisuus (puuraaka-aineet ja metsäteollisuustuotteet).

Rautateiden tavarakuljetusten määrä vuonna 2017 oli 38,5 milj. tonnia ja kuljetussuorite oli noin 10,4 miljardia tonnikilometriä. Rautatiekuljetukset palvelevat metsä-, metalli ja kemianteollisuutta sekä transitoliikennettä. Kaivosteollisuuden nousu on näkynyt kuljetuksissa. Suurimmat raiteilla kuljetettavat tavaralajit ovat metsäteollisuuden tuotteet ja puuraaka-aineet.

Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä oli vuonna 2017 kaikkiaan 6,1 miljoonaa tonnia, josta öljytuotteita oli 3,6 milj. tonnia ja raakapuuta 0,6 milj. tonnia. Kokonaiskuljetussuorite oli 2,4 miljardia tonnikilometriä.

Ulkomaan tavaraliikenne

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia oli v. 2017 n. 114 miljoonaa tonnia. Tästä merikuljetuksia oli noin 99 ja maakuljetuksia n. 15 miljoonaa tonnia.

Suomen suurimmat satamat tavaramäärällä mitattuna ovat Kilpilahti (Sköldvik), Helsinki ja HaminaKotka. Tärkeimmät vientisatamat ovat HaminaKotka (metsäteollisuus, kemikaalit ja transito), Kilpilahti (öljysatama), Kokkola (malmit ja rikasteet), Helsinki (yleissatama) ja Rauma (metsäteollisuus). Tuonnissa merkittävimmät ovat Kilpilahti (öljysatama), Helsinki, HaminaKotka, Raahe (terästeollisuus) ja Naantali (öljysatama).

Lentorahdin osuus ulkomaankaupan arvosta on noin 10 %. Kansainvälistä lentorahtia kuljettiin 197 000 tonnia vuonna 2017. Kotimaista lentorahtia kuljetettiin yhteensä n. 3600 tonnia.

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020