Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tiesuunnitelman laatiminen kantatielle 58 välille vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kiertoliittymät kantatielle 58 Koulutien/Tehtaantien sekä Niilontien/Keuruuntien liittymään. Lisäksi tarkastellaan ja suunnitellaan muut liittymäjärjestelyt ja kevyen liikenteen yhteydet suunnitteluvälillä.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 16.6.2014 ja se on tullut lainvoimaiseksi 9.9.2014.

Sivu päivitetty 12.12.2018