Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tiesuunnitelman laatiminen kantatielle 58 välille vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kiertoliittymät kantatielle 58 Koulutien/Tehtaantien sekä Niilontien/Keuruuntien liittymään. Lisäksi tarkastellaan ja suunnitellaan muut liittymäjärjestelyt ja kevyen liikenteen yhteydet suunnitteluvälillä.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 16.6.2014 ja se on tullut lainvoimaiseksi 9.9.2014. Kohde toteutettavissa. Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.07.2019