Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Leo Oja

  • 0295 038 272

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Markku Merenlahti

  • 050 3964 832

Siltatyöt

Kirkkosalmen sillan korjaus, Sotkamo

Sotkamon keskustan välittömässä läheisyydessä maantiellä 76 sijaitseva Kirkkosalmen silta korjataan kesän 2020 aikana. Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa. Korjauksen aikana liikenne kulkee sillan yli poikkeavin liikennejärjestelyin. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2020 ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Markku Merenlahti.

Kirkkosalmen silta.

 

Petäjäpuron sillan uusiminen, Vaala

Vaalan kunnassa tiellä numero 19035 sijaitseva painorajoitettu Petäjäpuron silta uusitaan kesän 2020 aikana. Uusimisella parannetaan muun muassa elinkeinoelämän kulkumahdollisuuksia tieosuudella ja nykyisen sillan painorajoitus poistuu. Uusimisen aikana liikenne kulkee sillan viereen rakennettavan kiertotien kautta. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2020 ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Markku Merenlahti.

Petäjäpuron silta.

Salmen sillan uusiminen, Hyrynsalmi

Hyrynsalmen kuntataajaman välittömässä läheisyydessä valtatiellä 5 sijatseva Salmen uusitaan vuosina 2019 - 2020. Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa, raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

Sillan korjausta varten sillan ylävirran puolelle rakennetaan kiertotie ja uoman yli väliaikainen silta. Kevyen liikenteen kulkuedellytyksiin viereisellä kevyen liikenteen väylällä siltatyöllä ei ole juurikaan vaikutuksia. Sillan alittavalle pienveneilylle järjestetään kulkuyhteys työmaan läpi.

Työt käynnistyvät toukokuussa 2019 ja valmistuvat syksyllä 2020.

Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Markku Merenlahti.

Salmen silta.

Vuottojoen sillan uusiminen, Kajaani

Vuottojoen silta valtatiellä 22 Kajaanissa uusitaan sen huonon kunnon vuoksi. Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen, uuden sillan rakentamisen, vesihuoltotöitä ja melusuojausta.

Vuottojoen sillan kohdalle rakennetaan uuden sillan rakentamisen ajaksi kiertotie, joka on käytössä syksyyn 2020 saakka. Nopeusrajoitus on kiertotiellä 40 km/h.

Työt käynnistyvät toukokuussa 2019 ja valmistuvat syksyllä 2020.

Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Leo Oja.

Vuottojoen silta.