Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan kehittäminen

Projektin yleisenä tavoitteena on vahvistaa paikallista ja alueellista kestävää talouskehitystä ohjelma-alueella mahdollistamalla Svetogorsk-Imatra rajanylityspaikan statuksen korottamisprosessi ja sen infrastruktuurin vaatimat tutkimukset.

Erityistavoitteina on toteuttaa rautatietutkimus

  • jossa selvitetään ja perustellaan infrastruktuurin ja liikenteenhallinnan vaatimat muutokset, jotka aiheutuvat rautatiekuljetusmallien (uudelleenjakelu) merkittävistä muutoksista Etelä-Suomen ja Venäjän välillä;
  • joka selittää tarkemmin asiantuntijoiden arviot vienti ja tuonti ja siirtokuljetuksista Imatra-Svetogorskin kautta ja suositukset Imatra-Svetogorsk-alueen rautatieasemien ja rajanylityspaikan (BC, Border Crossing) kehityksestä.