Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Maria Torttila

 • 029 5343836

Väylävirasto

Aluepäällikkö

Erkki Mäkelä

 • 029 534 3822

Jorvaksen aseman parantaminen

Ratahanke Käynnissä Uusimaa

Jorvaksen aseman parantaminen

Jorvaksen liikennepaikka sijaitsee Rantaradalla Kirkkonummella ja se palvelee pääasiassa Helsinkiin suuntautuvaa lähiliikennettä. Hankkeen tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Hankkeen nykytila

Jorvaksen seisakkeella on nykyisin sorapintaiset, matalat ja lyhyet laiturit. Laiturilta toiselle päästään ylittämällä rata laituripolkua pitkin, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Lisäksi laiturit sijaitsevat toisiinsa nähden eri kohdissa.

Jorvaksen aseman pysäköintialue ja yhteydet laitureille eivät vastaa nykypäivän tarpeita. Polkupyörille ei ole varattu omaa aluetta. Jorvaksen seisakkeen kohdalla Rantaradalla liikennöi vuorokaudessa noin 120 junaa, joista alle puolet on kaukoliikenteen junia ja muut pääkaupunkiseudun lähiliikennettä. Suurin osa kaukojunaliikenteestä on Helsingin ja Turun välistä matkustajaliikennettä. Radan ylittävä laituripolku rajoittaa ohi ajavien junien sallitun nopeuden 80 km/h.

Jorvaksen aseman seudulle on kaavoitettu ja tullaan kaavoittamaan tiiviin kaupunkiasumisen mahdollistavia uusia asuinalueita. Aseman käyttö liityntäliikenteessä tulee lisääntymään lähivuosina. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden parantaminen mm. uusimalla seisakkeen laiturit, tekemällä alueelle uudet katu- ja pysäköintijärjestelyt sekä tasoylikäytävän korvaava radan alittava alikäytävä ja kevyen liikenteen ratkaisut. Laadittavilla suunnitelmilla pyritään seisakkeen liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tavoittamaan paremmin alueen väestö esteettömyysvaatimukset täyttävillä yhteyksillä. Parantamistoimenpiteillä mahdollistetaan myös ohi ajavien junien nopeuden nosto myöhäisemmässä vaiheessa.

Toimenpiteet

Toimenpiteet:

 • Laitureiden uusiminen ja siirto uusille sijainneilleen
 • Laituripolun ja tasoylikäytävän poisto
 • Uuden alikulkukäytävän tekeminen
 • Uusien kevyen liikenteen väylien tekeminen 
 • Pysäköintialueen uusiminen ja nykyaikaistaminen
 • Raidevälin kaventaminen ja radan päällysrakenteen uusiminen
 • Uusien asemalle johtavien porrasyhteyksien tekeminen
 • Kuivatus- ja vesihuoltorakenteiden parantaminen
 • Suoja-aitojen tekeminen
 • Sähkörata- ja turvalaitemuutokset
 • Alueen valaistuksen parantaminen
 • Alueen ympäristörakenteiden parantaminen
 • Katosten uusiminen
 • Matkustajainformaatio- ja kamerajärjestelmien uusiminen

Lisäksi kunta uusii katu- ja pysäköintijärjestelyitä hankkeen yhteydessä.

Hankkeen vaikutukset

 • Aseman ja asema-alueen turvallinen käyttö ja käytettävyys sekä saavutettavuus tulevaisuudessa. 
 • Ohiajavien junien nopeuden noston mahdollistaminen.
   

Aikataulu

 • Rakentamissuunnittelu vuoden 2019 aikana.
 • Mahdollista toteuttaa vuonna 2020.
   

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on noin 7,5 M€ alv 0 %.