Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuusamon kaupunki

Yhdyskuntatekniikan insinööri

Jukka Väisänen

  • 040 0420 432

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

  • 040 5759 787

Vt 5, mt 18865 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kitkantie-Nissinvaarantie, Kuusamo

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa suunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 5 ja maantielle 18865 välille Kitkantie - Nissinvaarantie.

Valtatielle 5 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kitkantien liittymästä Nissinvaarantien liittymään ja edelleen Nissinvaarantien pohjoispuolelle Nissinjärventien liittymään saakka. Lisäksi valtatielle suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä hiihto- ja moottorikelkkaliikenteen yhteinen alikulkukäytävä Nissinvaarantien liittymän pohjoispuolelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu osin vanhan valtatien linjaukselle ja sen rakentamisessa hyödynnetään vanhan tien rakenteita.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräilyyhteyksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on moottorikelkkailu- ja latureittien turvallisuuden parantaminen valtatien risteämisten kohdilla.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2 milj. euroa. Hanke on pyrkimys toteuttaa lähivuosien aikana. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain ja lopullinen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.

Suunnittelualueen yleiskartta.

Suunnittelualueen yleiskartta.