Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Vt 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Husula - Myllykylä, Hamina

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2014 yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa tiesuunnitelman valtatien 26 kevyen liikenteen yhteyden parantamiseksi välillä Husula – Myllykylä, Haminan kaupungin alueella.

 

Tiesuunnitelma käsittää valtatien 26 tieosuuden välillä Kustaanmäki – Myllykylä yhteensä 4,65 km:n matkalla. Suunnitteluvälille tulee uusi kevyen liikenteen väylä Kustaanmäen ja Myllytien liittymän sekä Myllykylän hautausmaan ja Kylänmäen liittymän välille. Töytärin liittymä parannetaan porrastetuksi valtatieliittymäksi, jonka yhteyteen tulee uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä S1. Lisäksi alueelle esitetään liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta sekä sujuvuutta parantavia yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely on käynnistynyt keväällä 2014. Tiesuunnitelma hyväksytetään vuoden 2021 alussa. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aikaisintaan vuonna 2022.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen toteutukseen ei ole tällä hetkellä osoitettu myöskään erillistä kustannusjakoesityksen mukaista kaupungin rahoitusosuutta. Hankkeen alustava kustannusarvio on 2,6 M€.