Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Destia Oy

projektipäällikkö

Eerik Jarkko

  • 050 209 3940

Valtatien 21 parantaminen Vihreän pysäkin kohdalla, Pello

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnittelukohde sijaitsee valtatiellä 21 Pellon kunnan keskustan pohjoispuolella. Tarkoituksena on parantaa valtatiellä 21 liikenteen sujuvuutta ja Vihreän pysäkin liittymäjärjestelyjä.

Hankkeen tausta, sisältö ja tavoitteet

Nykyisin ongelmana on lomakausina liikenteen ruuhkautuminen valtatiellä 21, kun ajoneuvoja on kääntymässä Vihreälle pysäkille.

Suunnittelu sisältää uuden väistötilan ja sen jatkeeksi tulevan linja-autopysäkin rakentamisen. Lisäksi rakennetaan uusi kääntymiskaista oikealle puolella pohjoisesta tultaessa. Kevyen liikenteen väylä itäpuolella puretaan noin 200 metrin matkalta ja länsipuolen kevyen liikenteen väylän tasausta parannetaan. 

Liittymäjärjestelyjen uusimiselle parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Aikataulu ja kustannukset

Rakennussuunnitelman tekeminen on käynnistynyt syyskuussa 2018 ja se valmistuu keväällä 2019.

Hankkeen suunnittelukustannuksiin osallistuu myös Pellon kunta. Liittymäjärjestelyjen rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.