Turvallisuus tieliikenteessä

Maanteillä turvallisuus on parantunut viimeisessä kymmenessä vuodessa. Kehitettävää riittää edelleen. Tieliikenteessä on tavoitteena puolittaa kuolemien määrä vuosina 2010 - 2020 ja vähentää myös vakavia loukkaantumisia. Tällöin vuotuisten onnettomuuksien seurauksena kuolisi enintään 136 henkilöä.

Ihminen työssään tietokoneiden ääressä.

Vuonna 2015 tieliikenteessä kuolemia oli 266 ja niistä suuri osa tapahtui maanteillä. Niin liikenne kuin onnettomuudetkin keskittyvät päätieverkolle. Niillä lähivuosien haasteen muodostaa etenkin kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen.

Maanteiden liikenneturvallisuuskatsaukseen 2015 on koottu asiaa maanteiden turvallisuuden kehityksestä viimeisen 10 vuoden ajalta.

Liikenneturvallisuustyö ja sen ohjaus

Valtioneuvosto on ohjannut tieliikenteen parantamista periaatepäätöksin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjaa hallinnonalaa ja myös Väyläviraston toimintaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Väylävirasto vaikuttaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa tieturvallisuuteen väylien kunnossapidolla ja parantamisella. Lisäksi turvallisuuden eteen tehdään paljon yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Jatkuva turvallisuustyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa koskee muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelua, maankäytön suunnittelua, liikkumisen ohjausta, liikenteen valvontaa ja liikennetiedotusta.

Kansainvälinen ohjaus liikenneturvallisuuden parantamisessa on ollut lisääntymässä. EU on kohdistanut jäsenmailleen tiukat liikenneturvallisuuden parantamistavoitteet. Myös tieyhteyksien turvallisuuden laatuun kohdistetaan vaatimuksia kansainvälisillä yhteyksillä (TEN-verkko) ja erityisesti tietunneleissa. Näissä asioissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on valvova viranomaisrooli.

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020