Ratojen kunnossapidon työnjako

Aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille.

Jokaiselle alueelle on nimetty rataisännöitsijät.  Rataisännöitsijöiden toimenkuvaan kuuluvat

  • kunnossapitotöiden ja rakentamistöiden valvominen,
  • rataverkon hallintaan liittyvät lupa-asiat sekä sijoitussopimusten valmistelu
  • maankäyttöasiat sekä
  • töiden kilpailutusten valmisteleminen.

Rataverkon hallinnasta, kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaavat aluepäälliköt sekä Väyläviraston kiinteistöjen sekä maa-alueiden sopimuksista vastaavat virkamiehet.

Alueellinen liikennesuunnittelu kuuluu aluetoimintaan. Ole yhteydessä liikennesuunnittelijoihin, jos suunnittelet töitä, jotka vaikuttavat rautatieliikenteeseen.

Katso alueelliset yhteystiedot sivun vasemmasta laidasta!

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat

Rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen kunnossapito ja sopimukset on keskitetty valtakunnallisesti. Yhteyshenkilöt:

  • Kimmo Tiainen, Ramboll CM Oy, kimmo.tiainen@ramboll.fi
  • Seppo Mikkonen, Väylävirasto, seppo.mikkonen@vayla.fi
  • Juha Tiainen, Väylävirasto, juha.tiainen@vayla.fi
reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020