Yhteystiedot

HOF:

Pia Sotavalta 

HOF riskienhallinnassa:

Laura Noukka 

HOF turvallisuuspoikkeamien hallinnassa:

Susanna Huokuna 

Kaikki osoitteet [email protected]

 

Yleinen palaute: [email protected]

Inhimilliset ja organisatoriset tekijät (HOF)

Väyläviraston tavoitteena on positiivinen onnistumisten kierre ja turvallisuutta vahvistava toimintakulttuuri. Hyvästä syntyy hyvää!

Ihmisten toiminta on erittäin keskeisessä roolissa väylänpidon onnistumisessa. Onnistumisen ja epäonnistumisen avaimet ovat siinä, miten hyvin ymmärrämme työnteon yksilön, ryhmän, tehtävien ja organisaation näkökulmasta. Suunniteltaessa uutta työmenetelmää tai työskenneltäessä normaalista poikkeavassa tilanteessa on asiaa syytä tarkastella monesta näkökulmasta. Apuna tässä Väylävirastolla on ns. neliapila-työkalu*, jota käyttämällä varmistumme siitä, että asiat on käsitelty mahdollisimman monelta kantilta. Tästä on kyse, kun puhumme inhimillisistä ja organisatorisista tekijöistä.

Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden näkyväksi tekeminen ei ole salatiedettä, vaan tietoisesti kehitettävää osaamista, johon meillä on tarjolla koulutusta ja työkaluja.

HOF-neliapila kuvana: yksilön toiminta, ryhmätason tekijät, organisaatiotason tekijät, työtoiminta ja työnpiirteet.

Neliapila on Työterveyslaitoksen kehittämä rekisteröity työkalu, HF ToolTM.

HOF ohjeissa ja menetelmissä

Väylävirasto tuo inhimillisten ja organisatoristen (HOF) tekijöiden huomioimisen vahvemmin osaksi toimintakulttuuria, etenkin riskienhallinnan- ja turvallisuuspoikkeamien menettelyihin. Käytännössä tämä tarkoittaa ohjeiden ja työkalujen päivittämistä niin, että ne ohjaavat ottamaan inhimilliset ja organisatoriset tekijät järjestelmällisesti huomioon.

Seuraavat ohjeet on päivitetty vuoden 2021 alusta:

Väyläviraston turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmään (TURI) on lisätty tekninen ominaisuus, joka mahdollistaa tapahtumaan vaikuttaneiden HOF-tekijöiden dokumentoinnin osana turvallisuuspoikkeaman analysointia sekä riskien aiheuttajien taustalla olevien HOF-tekijöiden tunnistamisen syvällisemmin osana riskienarviointia. Turvallisuuspoikkeamien osalta osio tulee pakolliseksi rautatieturvallisuuteen kohdistuville vakaville poikkeamille. 

 

 

​​​HOF-koulutusta ja viestintää

HOF-tekijöiden huomiointi toiminnassa edellyttää tietoista toimintaa sekä aktiivisuutta. Tästä syystä haluamme varmistaa osaamisen HOF:sta osana riskienhallintaa ja turvallisuuspoikkeamienhallintaa, jota tuemme sekä kohdennetulla viestinnällä että koulutuksilla.

Väylävirasto on julkaissut HOF-peruskurssin verkkokurssina, joka on vapaasti palveluntuottajien käytössä Eerokissa.

Kirjaudu HOF-peruskurssiin EerokissaMikäli sinulla ei ole vielä Eerokkiin tunnuksia voit luoda ne myös samalla. 

Riskinarvioinnin ja turvallisuuspoikkeamienhallinnan osalta Väylävirasto tulee tarjoamaan perehdytys- ja koulutustilaisuuksia, joista viestitään erikseen.