Vesiväylien kunnossapidon kilpailutus

Vesiväylänhoidon ja kanavien käytön ja kunnossapidon sopimukset kilpailutetaan pääasiassa ennakkoon laaditun kilpailutusohjelman mukaisesti. Niin rannikolla, sisävesialueilla kuin kanavillakin sopimusalueita on kahdeksan. Sopimukset ovat pääasiassa 5 -vuotisia.

Väylänhoidon kilpailutusohjelma- ja aikataulu 2016 alkaen

Väylävirasto tarkistaa vesiväylien hoidon kilpailutusohjelmaansa ja -strategiaansa kevään 2019 aikana. Kilpailutusohjelmaa ja aikataulua voidaan muuttaa tähän perustuen vuodesta 2020 alkaen.

Vesiväylien kiinteitä turvalaitteita korjataan ja uusitaan usein puitesopimuskumppaneiden toimesta. Puitesopimus on kilpailutettu vuosille 2018 - 2020. Myös vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa hyödynnetään omia puitesopimuksia. Isoimmat hankkeet sekä kunnossapitoruoppaukset kilpailutetaan erikseen. Hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen Hilma -hankintaportaalissa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.01.2019