Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Maantie 955 Köngäs-Hanhimaa parantaminen, Kittilä

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnittelualueeseen kuuluu maantie 955 välillä Köngäs- Hanhimaa. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 13 kilometriä.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.

Hankkeen tausta, sisältö ja tavoitteet

Maantie 955 on nykyisin pääosin sorapintainen maantie, jonka leveys vaihtelee 5 ja 6 metrin välillä.

Tien kantavuutta parannetaan uusimalla tierakenteet ja tie päällystetään 7,5 metrin leveydeltä. Tien näkemäpuutteita parannetaan mäkisyyttä leikkaamalla ja pengertämällä sekä mutkaisimpia osuuksia parannetaan linjaamalla tie uuteen maastokäytävään. 

Tieyhteyden kunnostamisella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja liikenneyhteyksiä sekä poistetaan kelirikon aiheuttamia ongelmia. 

Aikataulu ja kustannukset

Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma, joka on hyväksytty Liikenne- ja viestintävirastossa 25.10.2019. Tällä hetkellä tielle laaditaan rakennussuunnitelmaa. Alustavan aikataulun mukaan rakennussuunnitelma valmistuu syksyllä 2020.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 6,7 M€. Tien rakentaminen käynnistyy alustavan aikataulun mukaan alkuvuodesta 2021.