Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ruoveden kunta

Tekninen johtaja

Harri Apell

  • 044 787 1340

Ruoveden kunta

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Stefan Hirvelä

  • 044 787 1341

WSP Finland Oy

Suunnittelija

Antti Ollila

  • 040 620 8297

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Hannele Kemppi

  • 050 564 8792

Mt 14315 Kuruntien parantaminen

Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Ruoveden kunnan kanssa tiesuunnitelmaa Kuruntien parantamisesta 

Hankekuvaus

Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen Ruovedelle Kuruntien parantamisesta Urheilutien kohdalla.

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Ruoveden kunnan kanssa tiesuunnitelman Ruoveden keskustassa sijaitsevalle Kuruntielle, eli maantielle 14315.

Nykyinen Kuruntie–Urheilutien-liittymä parannetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän yhteyteen sijoittuviin kevyen liikenteen järjestelyihin. Suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen maantie 14315 lakkautetaan maantienä ja tie siirtyy Ruoveden kunnan omistamaksi ja hallinnoimaksi tieksi.

Suunnittelutyön tavoitteena on hillitä Kuruntien ajonopeuksia, parantaa Urheilutien liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta, sekä luoda kuntakeskukseen keskustamainen liikenneympäristö. Kuruntielle on tarkoitus laatia tie- ja rakennussuunnitelma. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy.

Vuoropuhelu

Tiesuunnitelmaluonnoksia esittelevää yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan alla olevat esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti. 
Suunnitelmaluonnokset 

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 20.11.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Yhteenveto palautteista sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista, vaan siihen vastataan henkilökohtaisesti.

Jos haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelukonsultin edustajille tai tilaajien edustajille. Puheluiden toivotaan ajoittuvan maanantaille 16.11.2020 klo 16–17.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Jatkotoimenpiteet 

Saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja tiesuunnitelmaluonnos valmistuu joulukuussa 2020, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Pirkanmaa) sekä ilmoitetaan Ruovesi-lehdessä.

Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan Kuruntien parantamista koskeva rakennussuunnitelma.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.