Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 735 1998

Maantien rakentaminen välille kantatie 78 – Suhangon kaivosalue, Ranua

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Tiesuunnitelmaan sisältyy kantatie 78 ja Suhangon kaivosalueen välisen maantien rakentaminen Ranualla.

Hankkeen sijainti kartalla.

Hankkeen sisältö

Päivityksessä oleva suunnitelma sisältää uuden tien rakentamisen noin 11 kilometrin matkalla yksityistie- ja liittymäjärjestelyineen nykyisen Palovaarantien läheisyyteen. Suunnitelmaan sisältyy myös Ylijoen uuden sillan rakentaminen.

Hankkeen tausta

Hankkeesta on laadittu vuonna 2004 tiesuunnitelma, mutta suunnitelma on vanhentunut ja myös Ylijoen sillan ympäristölupa on vanhentunut. Suunnitelmat päivitetään nykyohjeistuksen mukaiseksi ja samalla tutkitaan, onko tarvetta uuden tielinjan geometrioiden muutoksille.

Hankkeen tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on rakentaa uusi tieyhteys kantatien 78 ja Suhangon kaivosalueen välillä kaivostoiminnan käynnistyessä.

Aikataulu ja osallisuus

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu. Tavoitteena on, että päivitetty tiesuunnitelma saadaan liikennejärjestelmä- ja maantielain mukaiseen käsittelyyn kesällä 2021. Hankkeen rakennussuunnittelun sekä hankkeen toteutuksen aikataulu on vielä avoin. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudesta kuulutetaan erikseen.