Maantie 955 Köngäs-Hanhimaa parantaminen, Kittilä

Suunnittelualueeseen kuuluu maantie 955 välillä Köngäs- Hanhimaa. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 13 kilometriä.

Hankkeen tausta, sisältö ja tavoitteet

Maantie 955 on nykyisin pääosin sorapintainen maantie, jonka leveys vaihtelee 5 ja 6 metrin välillä.

Tien kantavuutta parannetaan uusimalla tierakenteet ja tie päällystetään 7,5 metrin leveydeltä. Tien näkemäpuutteita parannetaan mäkisyyttä leikkaamalla ja pengertämällä sekä mutkaisimpia osuuksia parannetaan linjaamalla tie uuteen maastokäytävään. 

Tieyhteyden kunnostamisella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja liikenneyhteyksiä sekä poistetaan kelirikon aiheuttamia ongelmia. 

Aikataulu ja kustannukset

Tiesuunnitelma valmistui maaliskuussa 2016. Hallinnollinen käsittely on vielä kesken. Suunnitelma oli nähtävillä kunnassa loppuvuodesta 2017.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 6,7 M€. Tien rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.01.2019