Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jyväskylän kaupunki

Rakennuttajainsinööri

Tapio Koikkalainen

  • 014 266 7594

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170

Mt 630 (Puuppolantie) ja mt 16707 (Autiokankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä

Hankekuvaus

Hankkeessa suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä: 0,7 km maantielle 630 (Puuppolantie) välille Mehtolantie-Autiokankaantie sekä 2,8 km maantielle 16707 ( Autiokankaantie) välille Puuppolantie -Tervaruukinkatu.

Suunniteltavat jalankulku- ja pyöräilyväyläosuudet yhdistyvät molemmista päistään olemassa oleviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin, joten hankkeen toteutuessa syntyy yhtäjaksoinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Jyväskylästä Tikkakosken taajamaan asti.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen Ely-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina toimii Destia Oy.

Tiesuunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kuulutuksella Keskisuomalaisessa. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2020, minkä jälkeen Jyväskylän kaupunki asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan myös Keskisuomalaisessa.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesällä/syksyllä 2020.

Toteutus

Hankkeelle ei ole osoitettu investointirahoitusta, joten toteutuksen aikataulusta ei ole tietoa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.10.2019