Siltatyöt

Merkittävät siltojen korjaus- ja uusimishankkeet Keski-Suomen maanteillä vuonna 2020

Akkalan risteys- ja ylikulkusilta, Jyväskylä

Akkalan silta ilmakuva. Maantie 6112 Akkala - Kuokkala ja 26505 Akkalan rampit
 

 

 

 Ramppisiltojen peruskorjaus.
 Alustava korjausaikataulu: 03 - 11/2020

Huonokuntoisten siltojen peruskorjaus tehdään kolmessa vaiheessa: Akkalan risteys- ja ylikulkusillan  peruskorjaus tehtiin vuosina 2018-2019.

Korjaustyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

 

Kuuhankaveden silta, Hankasalmi

Kuuhankaveden silta. Valtatie 9 Jyväskylä-Kuopio tieosa 309

 

 

 

 

 

 Huonokuntoisen vesistösillan peruskorjaus.

 Alustava korjausaikataulu: 05- 11/2020

Korjaustyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

 

Korkeakoskentien risteyssilta, Jyväskylä


Korkeakosken silta sivulta kuvattuna. Valtatie 19 Petäjävesi-Jyväskylä tieosa 50, Keljonkeskus

 

 

 

 

 

 Huonokuntoisen sillan peruskorjaus.

 Alustava korjausaikataulu: 05-11/2020

Korjaustyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

 

Hännilänsalmen silta, Viitasaari

Hännilänsalmen silta kannelta kuvattuna. Valtatie 4 Jyväskylä-Oulu tieosa 318

 

 

 Sillan kannen kuivatusrakenteiden korjaus.
 Alustava korjausaikataulu: 05-11/2020

Korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.


 

Muut sillankorjauskohteet:

Korjaustöiden alustava aikataulu 05/2020- 12/2020. Korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. Korjauskohteet:

1. Kantatie 58 (tieosa 20) Likolammen silta, Keuruu. Teräsputkisillan uusiminen

2. Valtatie 13 (tieosa 202) Haukkasuon silta, Laukaa. Teräsputkisillan uusiminen

3. Yhdystie 16777 (tieosa 4) Sääkspään silta, Saarijärvi. Teräsputkisillan uusiminen

4. Yhdystie 16922 (tieosa 1) Pasalansalmen silta, Viitasaari. Puisen palkkisillan peruskorjaus

Lisäksi urakkaan kuuluu muut urakan aikana tilaajan osoittamat siltojen ylläpitokorjaustyöt ja esille tulevat pikaista korjausta vaativat siltavaurioiden korjaustyöt (esim. liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot). 

Linkki: Kartta Keski-Suomen ELY-keskuksen vuoden 2020 tienrakennus-, silta- ja päällystyskohteisiin

tilanne 02/2020

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.06.2020