VT 6 Taavetti-Lappeenranta välin hirviongelmaan haetaan ratkaisuja

Väylävirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta välisen moottoriliikennetien hirviongelmiin liittyvän selvityksen.

Selvitystyön taustana on valtatien 6 parantamisen jälkeen syntynyt tilanne, jossa riista-aidattu moottoriliikennetie katkaisee hirvien kesä- ja talvilaidunten välisen kulkureitin.

Uutta kulkureittiä etsivät hirvet pakkautuvat ajoittain riista-aidan läheisyyteen. Tästä aiheutuu vaaratilanteita etenkin valtatien pohjoispuolisella tieverkolla. Ongelma koskee myös valtatien lähellä olevaa Luumäki-Imatra junarataa, jossa on jäänyt hirviä junan alle.

Kevään 2019 aikana selvitetään, miten hirvien kulkureitit ovat muuttuneet ja minkälaisia liikenneturvallisuusongelmia hirvien muuttuneesta liikkumisesta aiheutuu. Työssä haastatellaan mm. poliisia ja rautatien kunnossapitäjää.

Toukokuussa 2019 järjestetään Luumäellä kaksi keskustelutilaisuutta, joissa selvityksen tekijät kuulevat paikallisia metsästysseuroja sekä Suomen riistakeskuksen ja alueen riistanhoitoyhdistysten edustajia. Parhaillaan ollaan kartoittamassa tilaisuuteen kutsuttavia henkilöitä, joilla olisi paras tieto esiin tulleista ongelmista.

Tilaisuuksien tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa ongelman luonteesta sekä pohtia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa keinoja hirviongelmien vähentämiseksi. Tilaisuudet ovat työpajatyyppisiä ja niihin sisältyy työskentelyä karttojen ääressä. Tilaisuuksien järjestämisestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. ELY-keskuksen edustajien lisäksi niissä on mukana työssä konsulttina toimivan Plaana Oy:n suunnittelijoita sekä hirvieläinasiantuntija.

Kesän jälkeen laaditaan parantamistoimenpide-ehdotukset esimerkiksi luiska- ja aitarakenteiden muutoksista, joilla voidaan ohjata ja helpottaa hirvien kulkemista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä suunnitteluryhmässä mukana olevan hirvieläinasiantuntijan kanssa.

Hankkeen tulokset julkaistaan raportissa, jonka alustava valmistumisajankohta on lokakuu 2019.

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.05.2019