Ajankohtaista

Tiesuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2019, jonka jälkeen selähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiselle nähtävilläolo- ja lausuntokierrokselle.

- Kuulutus tiesuunnitelman nähtävilllä olosta 5.4. - 6.5.2019
 

  •  

Seuraa hanketta

Hankkeella on oma Facebook-sivu, jolla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen Facebook-sivua voit tykätä ja seurata alla olevassa linkissä:

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

hankevastaava

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy

projektipäällikkö

Teemu Tuhkanen

  • 09 - 85 65 3837
  • etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Tapavainola-Ylämaa maantien 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari-Pulsa

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tie- ja rakennussunnitelmaa maantielle 3864 (Ylämaantie) välille Sipari - Pulsa, Lappeenrannan kaupungin alueella. Suunnittelu kohdistuu tiejakson Sipari - Pulsa noin 9 kilometriä pitkälle soratieosuudelle, sen nykyiseen tiekäytävään.

Laadittavassa tiesuunnitelmassa määritellään tieosan suunnittelun yksityiskohtaiset parantamistarpeet ja -kohteet hankkeen toteutusta varten. Suunnittelussa kohennetaan tieosan liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta huomioimalla tien käyttäjien sekä erityisesti alueen raskaan liikenteen ja maa- ja metsätalouden tarpeet.  Toteutettavat parannustoimenpiteet osavaiheistetaan tarvittaessa käytettävissä olevan hankerahoituksen puitteissa.

Tavoitteena on parantaa nykyinen sorapäällysteinen tieosa kokonaisuudessaan kestopäällysteiseksi maantieksi, lähtökohtaisesti yhdessä rakennusvaiheessa.

Tiesuunnitelma  valmistui maaliskuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain  mukaiselle nähtävilläolo- ja lausuntokierrokselle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa tiesuunnitelmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymisesityksen pohjalta hyväksymispäätöksen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hankkeelle ei ole vielä osoitettu täysimääräistä toteutusrahoitusta eikä tarkkaa toteutusajankohtaa. Toteutuksen käynnistyminen on mahdollista lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan vuonna 2020.

                                                 Linkki tiesuunnitelma-aineistoon >>
 

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.11.2019