Mt 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie-Latutie, Lappeenranta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2013 yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelman kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi maantie 14821 (Vainikkalantie) varteen välille Tapionmäentie-Latutie Lappeenrannan kaupungin alueella.

Maantien länsireunaan sijoittuvan, maantiestä välikaistalla erotettavan kevyen liikenteen väyläyhteyden kokonaispituus on noin 1650 metriä. Maantiehen ei kohdistu toimenpiteitä lukuun ottamatta koulun kohdalle esitettyä korotettua suojatiejärjestelyä. Nykyinen Pullin karja-alikulkukäytävä jää ennalleen.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely on käynnistynyt keväällä 2013. Tiesuunnitelma hyväksytetään vuoden 2021 alussa. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aikaisintaan vuonna 2021.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen toteutukseen ei ole tällä hetkellä osoitettu myöskään erillistä kaupungin rahoitusosuutta. Hankkeesta on mahdollista toteuttaa erillisenä liikenneturvallisuustoimenpiteenä vain koulun liittymäalueen järjestelyt.

 

Tiesuunnitelman kartta-aineistot 28.6.2013:

Yleiskartta 2.1T (pdf, 5401 kt)

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.09.2020