Ajankohtaista

Tiesuunnitelma  valmistuu tammikuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiselle nähtävilläolo- ja lausuntokierrokselle.

Seuraa hanketta

Hankkeella on oma Facebook-sivu, jolla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen Facebook-sivua voit tykätä ja seurata alla olevassa linkissä:

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

hankevastaava

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy

projektipäällikkö

Teemu Tuhkanen

  • 09 - 85 65 3837
  • etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Tapavainola-Ylämaa maantien 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari-Pulsa

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tie- ja rakennussunnitelmaa maantielle 3864 (Ylämaantie) välille Sipari - Pulsa, Lappeenrannan kaupungin alueella. Suunnittelu kohdistuu tiejakson Sipari - Pulsa noin 9 kilometriä pitkälle soratieosuudelle, sen nykyiseen tiekäytävään.

Laadittavassa tiesuunnitelmassa määritellään tieosan suunnittelun yksityiskohtaiset parantamistarpeet ja -kohteet hankkeen toteutusta varten. Suunnittelussa kohennetaan tieosan liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta huomioimalla tien käyttäjien sekä erityisesti alueen raskaan liikenteen ja maa- ja metsätalouden tarpeet.  Toteutettavat parannustoimenpiteet osavaiheistetaan tarveharkinnan ja käytettävissä olevan hankerahoituksen puitteissa.

Tavoitteena on parantaa nykyinen sorapäällysteinen tieosa kokonaisuudessaan kestopäällysteiseksi maantieksi.

Tiesuunnitelma  valmistuu tammikuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiselle nähtävilläolo- ja lausuntokierrokselle.

Liikennevirasto antaa tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen pohjalta hyväksymispäätöksen, joka mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistämisen.

Hankkeelle ei ole vielä osoitettu täysimääräistä toteutusrahoitusta eikä tarkkaa toteutusajankohtaa. Toteutuksen käynnistyminen on mahdollista lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan vuonna 2019, viimeistään vuonna 2020.

Sivu päivitetty 11.01.2019