Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet tulevana aikataulukautena.

 

 

Verkkoselostus 2018
(päivitetty 20.12.2017)
Verkkoselostus 2019
(päivitetty 7.12.2018)
Verkkoselostus 2020
(julkaistu 7.12.2018)
 
  Karttakäyttöliittymä VS 2018 Karttakäyttöliittymä VS 2019 Karttakäyttöliittymä VS 2020  
  Karttakäyttöliittymän käyttöohje Karttakäyttöliittymän käyttöohje Lataa avoimia aineistoja VS 2020  
         

  

Karttapalvelusta voi tarkastella rataverkon erilaisia ominaisuustietoja, kuten esimerkiksi sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja Eraan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

 

Verkkoselostuksen 2019 muutokset 7.12.2018

Verkkoselostuksen rakenne on muutettu vastaamaan RNE:n yleiseurooppalaista suositusta.

Luku Muutos
Määritelmät Määritelmiä täydennetty ja täsmennetty
1.4.1 Maininta 1.1.2019 mahdollisesti voimaantulevasta rautatielain korvaavasta raideliikennelaista.
1.5  Verkkoselostuksen rakenne on muutettu vastaamaan RNE:n yleiseurooppalaista ohjetta
1.6 Mikäli verkkoselostuksessa on eroavaisuutta Liikenneviraston ohjeisiin verrattuna, noudatetaan  voimassaolevaa ohjeistusta.
1.8 ja 1.10.1 Verkkoselostukseen ja rautatiemarkkinoille pääsyyn liittyvissä aisoissa voi asioida oss-yhteyspisteen kautta sähköpostitse. 
2.1 Valtion rataverkolla liikennöitäessä viestinnässä käytetään suomen kieltä.
2.2.1 Rautatieyritykselle toimiluvan myöntään Liikenteen turvallisuusvirasto
2.8 Rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tehtävät, koko teksti päivitetty
3.3.3.1 Liikenteenohjauksen järjestelmät, koko teksti päivitetty
3.3.3.2 Viestinnän järjestelmät, RUMA-mobiilialustan integrointi LIIKE-järjestelmään
3.4.1 Erikoistunut ratakapasiteetti: Helsingin päärautatieaseman reunimmaisten laituriraiteiden osoittaminen HSL-liikenteelle
3.4.3  VAK-ratapihat, VAK-kaluston seisottaminen ja ilmoitusvelvollisuus, täsmennyksiä
3.4.6 Sähköistetyn rataverkon maksimitehonsyötön rajoitteet
3.5 Vähäliikenteiset rataosat, joilla tulee varautua liikennöintirajoitteisiin
3.6.2 Tavaraliikenteen terminaalit
3.6.6 Liikkuvan kaluston valvontalaitteiden ilmaisuista viestiminen liikennöitsijälle
4.2.4  Ratakapasiteetin hallinnan kehittäminen, ennakkotietoa tulevasta kehitystyöstä
4.4.4 Aikataulurakenteen yhteensovittamismenettelyt
4.5.2 Komission delegoidun päätöksen (EU 2017/2075) soveltaminen ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisessa
4.6 Liikennevirasto peruu myönnetyn ratakapasiteetin, mikäli yleiset rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset eivät täyty (kpl 2.2.1) 
4.8.1 Toiminta häiriötilanteissa, useita täsmennyksiä toimintamalleihin ja rooleihin
5.2 Liikenteenohjauksen palvelut, viestintä ja palautteen anto
5.3.1.2 Raakapuun kuormauspaikkojen käyttö
5.3.1.7 Satamien palvelut
5.3.1.8 Pelastuspalvelut
5.3.2.1 Vaihtotyön liikenteenohjauspalvelu maksullisena lisäpalveluna ratapihoilla
5.4.4.3 Liikkuvan kaluston melumittaukset, ratatyöalueella käytettävien koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset
5.5.3.2 Teknisen valvomon liikkuvan kaluston valvontajärjestelmät
6.1 Ratamaksun laskentamenetelmän perustelumuistio, rataveron ja investointiveron periminen päättyy, palvelupaikan ylläpitäjän oikeus periä maksuja
6.2 Ratamaksujärjestelmän kuvaus
6.3.1.1 Ratamaksun perusmaksun suuruus
6.3.2.1 RAILI-palvelun käyttölupaehdot ja hinnasto
6.3.2.2 Vaihtotyön liikenteenohjauspalvelun maksun muodostuminen
6.3.2.3 Ilmalan ratapihan käyttömaksu
6.3.2.4 Raakapuun kuormauspaikkojen käyttömaksut
6.3.2.5 Matkustaja-asemien tilojen vuokraus
6.3.2.6 Ratateknisen oppimiskeskuksen tilojen vuokraus
6.5 Suorituskannustinjärjestelmä koskee junaliikenteen lisäksi myös liikennepaikkojen välillä tehtävää vaihtotyötä
6.6 Maksujen muutokset
Liite 4B Seisontaraidetarpeesta ilmoittaminen, seisovan kaluston siirtäminen ruuhkatilanteessa

 

Rautateiden verkkoselostus 2017 (päivitetty 21.6.2017)


Rautateiden verkkoselostus 2016 (päivitetty 28.6.2016)

Sivu päivitetty 15.01.2019