Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.

Verkkoselostus 2020      (päivitetty 29.3.2019)

Verkkoselostus 2019       (päivitetty 29.3.2019)

Karttapalvelu 2020 Karttapalvelu 2019
Lataa avoimia aineistoja  

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Karttapalvelun käyttöohje

 

Verkkoselostusten päivitys 29.3.2019

Verkkoselostuksiin 2019 ja 2020 on tehty seuraavat muutokset:

Luku  Muutos
Kaikki 1.1.2019 voimaan tulleen raideliikennelain muutokset
1.8 Rautatiesektorin toimijoiden kuvauksia täydennetty
3.3.3.2 Liikenteenohjauksen, kapasiteetinhallinnan ja liikennesuunnittelun tietojärjestelmät ovat siirtyneen liikenteenohjausyhtiöön
4.5.2.7 Avoin liikennetietodata digitraffic.fi-palvelu on siirtynyt liikenteenohjausyhtiöön
5.3.1.4 Kaluston huolto- ja puhdistustoimintaan seisontaraiteilla liittyvää menettelyä selkeytetty (sopimusmenettely)
6.3.1 Täsmennetty, että ratamaksun perusmaksun alempi hinta koskee dieselvetoisen liikenteen lisäksi myös muita käyttövoimia (esim. höyry) paitsi sähkövetoa.
Liite 3B Lisätty uudet liikennepaikat Liminpuro, Melalahti, Niska ja Oulunlahti
Liite 4B Kaluston huolto- ja puhdistustoimintaan ratapihoilla liittyvää menettelyä selkeytetty (sopimusmenettely)

 

Näiden muutosten lisäksi verkkoselostukseen 2020 on lisätty:

Luku Lisäys
4.8.1 Liikennöitsijöiden edustajien sijoittuminen liikenteenohjaustiloihin
5.3.1.1 Matkustajainformaatiopalvelun tuottamista varten toimitettavat tiedot
Liite 1A Uusi liite: Rautatiesektorin toimijat ja omistus- ja ohjaussuhteet
Liite 2A Uusi liite: Rautatiemarkkinoille pääsy
Liite 3B Liikennepaikkaluetteloon lisätty Ilolan seisake
Liite 3K Liikenteeseen vaikuttavien ratatöiden tietoja täsmennetty
Liite 5C Uusi liite: Operatiivisen toiminnan vastuut

 

Yllämainitut muutokset on korostettu verkkoselostuksissa keltaisella taustavärillä.

Lisäksi verkkoselostuksiin on päivitetty LVM:n hallinonalan virastouudistuksen myötä muuttuneet organisaatioiden nimet (mm. Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto).

 

Sivu päivitetty 26.04.2019