Takaisin

Yksityisille vesikulkuväylille oma viitoitusjärjestelmä

Yksityisille vesikulkuväylille oma viitoitusjärjestelmä

Julkaistu 4.6.2015

Kesäkuun alusta on otettu käyttöön yksityisille kulkuväylille tarkoitettu viitoitusjärjestelmä. Siinä käytettävät merkit vastaavat tunnuksiltaan yleisillä kulkuväylillä käytettäviä kardinaalimerkkejä ja karimerkkiä sillä erotuksella, että viitat ovat väriltään sinivalkoisia.

Tarkoituksena on, että yksityisillä kulkuväylillä olisi mahdollista käyttää merkkejä, joiden tulkitseminen maastossa olisi yhdenmukaista yleisillä kulkuväylillä käytettävien viittojen kanssa, mutta jotka ovat kuitenkin ulkoasunsa perusteella niistä selvästi erottuvia.

Merkit sopivat käytettäväksi yksittäisissä kohteissa esim. oman mökkirannan tai venelaiturin edustalla sekä osin laajemminkin esim. venekerhojen toimesta alueilla, joilla ei ole lainkaan tai riittävässä määrin merkittynä paikallista veneilyä palvelevia yleisiä kulkuväyliä. 

Yksityisillä kulkuväylillä käytettävä merkintäjärjestelmä ja käytettävät merkit on esitetty liikenneviraston ohjeessa "Yksityisten kulkuväylien merkitsemisessä käytettävät turvalaitteet" (Dnro LIVI/2585/06.04.01/2015). 

Sinivalkoisia viittoja on ollut käytettävissä ja käytössä jo useamman vuoden ajan. Nyt julkaistun Liikenneviraston ohjeen tarkoitus on virallistaa sinivalkoiset viitat yksityisillä kulkuväylillä käytettäväksi järjestelmäksi.

Vesilaki antaa mahdollisuuden näiden viittojen asettamiseen (VL 10 luku 6 §), mutta muutoin yksityisillä kulkuväylillä ei ole vesilain mukaista perustamismenettelyä eikä juridista statusta. Viittojen asettamisesta ei tarvitse ilmoittaa Liikennevirastolle tai muulle viranomaiselle. Toisaalta viranomainen ei myöskään vastaa yksityisten kulkuväylien turvallisuudesta. Yksityisillä kulkuväylillä kulkeminen tapahtuu vesillä liikkujan omalla vastuulla.

Yksityisiä kulkuväyliä ja niiden merkkejä ei merkitä virallisiin merikarttoihin.

Samassa yhteydessä Liikennevirasto on myös päivittänyt Merenkulkuhallituksen päätöksen vesikulkuväylien viitoituksesta (29.5.1995) Liikenneviraston määräykseksi yleisten kulkuväylien merkitsemisestä (Dnro LIVI/2584/06.04.01/2105). Julkaisussa on esitetty määräykset yleisillä kulkuväylillä käytettävästä viitoitusjärjestelmästä, käytettävistä turvalaitetyy-peistä sekä niiden päivämerkki- ja valotunnuksista.


reaktionapit