null
null Yksi liikennekuolema maksaa noin 2,77 milj. euroa

Yksi liikennekuolema maksaa noin 2,77 milj. euroa

Julkaistu 08.06.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennekuolema maksaa yhteiskunnalle noin 2,77 milj. euroa, vakava loukkaantuminen noin 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen noin 34 000 euroa. Kustannukset sisältävät arviot muun muassa pelastustoimen, sairaanhoidon, kuntoutuksen ja uudelleen koulutuksen kustannuksista, menetetystä työpanoksesta ja menetetystä hyvinvoinnista.

Liikennekuolemien ja loukkaantumisten kustannukset käyvät ilmi Trafin ja Liikenneviraston tilaamasta tutkimuksesta. Edellisen kerran kustannuslaskelma kaikkine lähtötietoineen on päivitetty 2000-luvun vaihteessa.

Tulokset muuttavat käsityksiä henkilövahinkojen kustannuksista. ”Aikaisempiin arvoihin verrattuna kuoleman kustannukset nousivat hieman ja henkilövahinko-onnettomuuksien kustannukset alenivat selvästi. Kustannusten aleneminen kuvastaa vakavien loukkaantumisten vähenemistä ja liikenneturvallisuuden paranemista”, kertoo Trafin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

”Tieto tieliikenteen vakavista loukkaantumisista saatiin virallisiin onnettomuustilastoihin vuonna 2015 ja siksi nyt oli ajankohtaista määritellä onnettomuuskustannukset erikseen vakaville ja lieville loukkaantumisille”, tarkentaa liikenne-ekonomisti Anton Goebel Liikennevirastosta.

Onnettomuuksien kustannusarvoja käytetään muun muassa liikenneturvallisuustoimenpiteiden priorisoinnissa ja hankearvioinnissa. Tuoreen kustannustiedon saaminen käyttöön tukee tehokkaiden ratkaisujen valitsemista.

Tutkimus: Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen

Lisätietoja

Trafi
erityisasiantuntija Riikka Rajamäki, [email protected], p. 029 5346 172

Liikennevirasto
liikenne-ekonomisti Anton Goebel, [email protected], p.029 534 3904