Takaisin

Yhteistyötä uudistuvalla tavalla

Yhteistyötä uudistuvalla tavalla

Julkaistu 12.10.2012

Yhteistyötä uudistuvalla tavalla -seminaariin osallistui lähes 300 kutsuvierasta. Seminaarin teemana oli yhteistyö ja sen merkitys erityisesti elinkeinoelämän, asiakkaan ja rakentajan näkökulmasta. Messukeskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin myös vuoden GeoTeko-palkinto.
  
Avauspuheenvuorossaan Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala toi esille yhteistyön merkityksen sekä viraston sisällä että muiden tahojen kanssa. - Yksi Liikenneviraston arvoista on tehdä työmme yhdessä, rohkeasti ja uudella tavalla. Tässä yhteydessä yhdessä tekeminen tarkoittaa paitsi työskentelytapaa organisaation sisällä, myös ja aivan erityisesti yhteistyötä sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. 

Logistiikan ja liikenteen toimivuus elinehto Suomelle 
 
VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen tarkasteli puheenvuorossaan infra-alan merkitystä Suomessa. Erityisesti Vartiainen toi esille logistiikan merkityksen sekä globaalissa taloudessa että Suomen elinkeinoelämälle. - Suomi on harvaan asuttu maa, jossa on vaativa ilmasto sekä lisäksi olemme etäällä markkinoista. Näistä seuraa, että Suomella on suuret kuljetustarpeet ja – kustannukset, jotka pitäisivät kompensoida muilla kilpailutekijöillä. Liikenteen toimivuudella on Suomessa suuri merkitys sekä alueiden että elinkeinoelämän kannalta, kertoo Vartiainen. Hän tähdensi puheessaan vielä toimivan liikennejärjestelmän merkitystä. - Suomi pystyy tehokkaalla liikennejärjestelmällä eli saavutettavuuden parantamisella kompensoimaan markkinoiden etäisyydestä aiheutuvia haittoja. Lisäksi Vartiainen antoi ajankohtaisen katsauksen suomalaiseen kansantalouteen.
 

Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen EK:sta toi puheessaan esille näkökulman siitä, että hyvinvointi syntyy yritystoiminnassa. Hän mainitsi, että esimerkiksi osaaminen, työn ja yrityksen verotus sekä logistiikkakustannukset vaikuttavat vahvasti yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn. Pukkinen painotti myös, että kaikilla kansallisella tasolla tehtävillä ratkaisuilla on yhtä lailla vaikutusta yritysten kilpailukykyyn. Pukkinen muistutti siitä, että yrityksillä on liikennetarpeita koko maan infralle.- Suomalaisilla yrityksillä pitää olla riittävä ja laadukas infra käytettävissään, Pukkinen linjaa.
 
Logistiikka avainasemassa kaupan toimialalle  

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala toi puheenvuorossaan esille suuren asiakaskunnan eli koko kaupan toimialan vaikuttavuuden yhteiskunnassa. Pekkalan mukaan kauppa on elinkeinoelämän merkittävin työllistäjä. Kaupan sektorille logistiikka on myös avainasemassa. Hän kävi läpi myös kaupan logistiikan haasteita, joiksi hän mainitsi muun muassa eri toimijoiden välisen yhteistyön, uusi vähittäiskaupan kaavoituslaki ja verkkokaupan. 
 
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen OYJ:stä peräänkuulutti, että infra-ala tarvitsee uudenlaista yhteistyötä. Hänen mukaansa uuden kulttuurin kulmakiviä ovat muun muassa elinkaaren mittainen laatuvastuu ja järkevä riskienjako. Kohtamäen mukaan tilaajapuolelle ja koko ketjuun tarvitaan riittävät ja osaavat resurssit. - Takaisinmaksuaika on lyhyt, Kohtamäki tähdentää. Lisäksi kaikilla osapuolilla pitäisi olla yhteiset kannusteet, jotka sidotaan projektien onnistumiseen. Uusi tapa vaatii Kohtamäen mukaan kaikilta osapuolilta avoimuutta ja rohkeutta tehdä päätöksiä, Kohtamäki tähdentää.

Yhteistyötä uudella tavalla
Johtaja Mervi Karhula Liikennevirastosta sekä johtaja Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan liitosta istahtivat Arto Nybergin haastateltavaksi. Aiheena oli yhteistyöllä kohti parempaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Myös johtaja Harri Yli-Villamo Liikennevirastosta ja Ville Saksi VR Track Oy:sta pääsivät Nybergin haastatteluun. Yli-Villamo ja Saksi kertoivat uudenlaisesta yhteistyökuviosta, allianssimallista, jota on onnistuneesti kokeiltu Lielahti-Kokemäki -ratahankkeessa.
 
 

Keskiiviikkona keskityttiintutkimukseen ja kehitykseen
Liikennevirasto järjesti keskiviikkona 10.10.2012 liikennejärjestelmän, tutkimuksen ja kehityksen teemapäivän. Tilaisuuden vetäjä Anne Herneoja kertoi suunnittelun uudistamisen olevan meneillään. Hän pohti myös Liikenneviraston roolia osaamisen kehittämisessä: Liikenneviraston tehtävä on kehittää alan osaamista roolinsa mukaisesti yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Paneelikeskustelussa pohdittiin osaamisyhteistyötä ja sen kehittämistä laajemminkin. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja muun muassa palvelutasoajattelusta ja -määrittelyistä sekä vaikutusten arvioinnin uudistamisesta.

RD-paaluseinä sai GeoTeko –tunnustuspalkinnon
Seminaarissa jaettiin myös Vuoden GeoTeko-palkinto. - Olen erityisen iloinen siitä, että olemme saaneet kunnian, että ensimmäinen Vuoden GeoTeko-palkinto jaetaan tässä tilaisuudessa, pääjohtaja Juhani Tervala iloitsi.

Palkinnon saivat Veli-Matti Uotinen ja Hannu Vesamäki kehittämästään RD-paaluseinästä. Uotinen ja Vesamäki työskentelevät Ruukki Construction Oy:ssä. Valinnan kolmen finalistin joukosta teki SGY:n hallituksen nimeämä kunniatuomari, RIL:n puheenjohtaja ja Vahanen Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen.


reaktionapit