Hyppää sisältöön

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt jatkuvat

Julkaistu 31.3.2021 9.11

 

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt jatkuvat talvitauon jälkeen. Vesilläliikkujien tulee jättää 150 metrin varoetäisyys työkalustoon Vuosaaren meriväylällä ja satama-altaassa liikuttaessa. Uusi väylä otetaan käyttöön loppuvuodesta.

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettava Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt jatkuvat talvitauon jälkeen 6.4.2021.

Hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeen viimeisen työkauden aikana ruoppauksista toteutetaan jäljellä oleva neljännes. Louhintojen osalta jäljellä on lähes puolet töistä, 45 prosenttia. Koko hankkeen aikana maa-aineksia ruopataan noin 1,0 milj. m3 ja louhetta syntyy noin 0,8 milj. m3.

– Töitä tehdään tänä vuonna edelleen satama-alueella. Louhintatyöt väylällä käynnistyvät Musta-Hevosen kohdalta, josta siirrymme kevään ja kesän edetessä kohti etelää, kertoo urakoitsija Terramaren Jani Vyyryläinen.

Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä.

Oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää

Syventämistyöt tapahtuvat keskellä vilkasta laivaliikennettä, minkä vuoksi töiden ja laivaliikenteen yhteensovitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkerin mukaan myös pienveneilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan Vuosaaren väylän ja sataman läheisyydessä.

– Toivoisimme, että veneilijät ja muut vesillä liikkujat jättäisivät vähintään 150 metrin turvavälin työkalustoon. Näin varmistamme työmaan turvallisuuden myös ulkopuolisille. Oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää alueella tapahtuvien porausten ja räjäytysten vuoksi, täsmentää Paukkeri.

Urakan ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vuoteen 2023 asti istuttamalla vuosittain alueelle 40 000 siianpoikasta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä lastikapasiteetti osalla rahtialuksista voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia.

Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Hanke verkossa:

www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla

www.facebook.com/vuosaarenmerivayla

Karttapalvelu työkaluston liikkeiden ja työkohteiden valmistumisen seuraamiseen: https://maps.ramboll.fi/vuosaari/

Lisätietoja:

Seppo Paukkeri

Projektipäällikkö, Väylävirasto

[email protected]

puh. 029 534 3361

Sanna Supponen

Projektipäällikkö, Helsingin Satama Oy

[email protected]

puh. 040 801 4705

Liite: Työalueet, louheensijoituspaikka ja meriläjitysalue kartalla.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta