Hyppää sisältöön

Vuoden etuajassa valmistunut Lahden eteläinen kehätie on viimeistelytöitä myöten valmis

Julkaistu 15.10.2021 10.08

 

Lahden eteläisen kehätien rakentaminen käynnistyi vuonna 2017 ja uusi tie otettiin liikenteelle joulukuussa 2020. Uusi kehätie valmistui budjetissa, alkuperäistä suunnitelmaa laajemmassa kokonaisuudessa ja noin vuoden etuajassa. Kehätie oli käynnissä ollessaan Suomen suurin tierakennushanke 275 miljoonan euron kustannusarviolla.

- Viimeistelytyöt valmistuivat tänä vuonna – Liipolan virkistysalue sekä Patomäen kentät – jotka tosin tarvitsevat vielä nurmikonjuurtumisaikaa ensi kesäkauteen asti. Näiden lisäksi kehätien ympäristössä on toteutettu mittava viitoitusurakka, jossa 500 opastetta on vaihdettu uusiin – osin uusien reittien takia, osin viime kesänä käyttöön tulleiden uusien liikennemerkkien seurauksena, kertovat hankkeeseen tyytyväiset projektipäälliköt Janne Wikström ja Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastolta.

- Yllättäviä murheita aiheutti tänä kesänä kehätien päällyste, jossa huomattiin kesän aikana muodonmuutoksia siltakansilla. Olemme yhdessä urakoitsijoiden kanssa selvittäneet mistä muodonmuutokset ovat johtuneet. Selvitykset jatkuvat, mutta pahimmat paikat korjataan lokakuun aikana ja loput vaurioituneet kohdat korjataan kesäkaudella 2022. Tapahtuma on erittäin harmillinen, mutta ratkaistavissa, Wikström ja Hämäläinen taustoittavat ja muistuttavat, että viimeinen päällystekerros tehdään vasta vuonna 2023.

Kaiken kaikkiaan Lahden eteläisen kehätien rakentaminen oli kuitenkin valtavan onnistunut hanke ja lopputuloksen on osoitettu palvelevan tiekäyttäjiä juuri niin kuin oli suunniteltu. Alkukesästä 2021 toteutetussa selvityksessä todetaan, että Lahden eteläisen kehätiehankkeen keskeisiä onnistumistekijöitä – ja tulevaisuuden infra-rakentamista hyödyttäviä tekijöitä – olivat muun muassa laajan työmaan taitava osittelu, hanketiimin yhteinen työkulttuuri ja toimintamalli, kyky hyödyntää ja kehittää ihmisten osaamista sekä integroida sidosryhmät.

- Kiteytettynä voi todeta, että hankkeen onnistumisen taustalla on poikkeuksellisen hyvin toteutettu osapuolten välinen yhteistyö. Kiitos siitä kuuluu hankkeen kaikille osapuolille – kanssanne on ollut kiva tehdä yhteistyötä!, kiittelevät Wikström ja Hämäläinen.

Sillan jalankulkukäytävällä seisoo neljä henkilöä keltaisissa huomiotakeissa kypärät päässä, sillankaide, tie, kalliota, liikennemerkkejä.

Kuva: Soramäen eritasoliittymän sillalla syksyllä 2020 vasemmalta Pekka Nissinen Destialta, Timo Takala Skanskasta sekä Juha-Pekka Hämäläinen ja Janne Wikström Väylävirastosta.

Lahden eteläinen kehätie loi Suomeen uuden logistiikkavyöhykkeen ja tuo huomattavia parannuksia liikenneturvallisuuteen

Eteläinen kehätie on synnyttänyt Suomeen täysin uuden logistisen vyöhykkeen, josta on alle tunnin ajomatka Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan sekä aiempaa sujuvammat liikenneyhteydet kaikkialle maahan. Uudelle logistiikkavyöhykkeelle on jo sijoittunut yrityksiä, joiden sijoittumisvaihtoehdot ovat ulottuneet myös Suomen ulkopuolelle.

Myös raskas liikenne on löytänyt uuden kehätien. Raskaan liikenteen määrä on vähentynyt noin kolmannekseen vanhalla Lahden ja Hollolan keskustan sekä pohjavesialueen läpi kulkevalla valtatiellä 12. Kaiken kaikkiaan liikenne on tullut turvallisemmaksi ja sujuvammaksi jopa 20 000 päivittäisen autoilijan osalta.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Uusi kehätie muodostuu 13 kilometristä uutta moottoriliikenne- ja moottoritietä ja Lahden eteläisestä sisääntulotiestä, eli Uudenmaankadun nelikaistaistamisesta. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistivat alkuperäistä suunnitelmaa laajemman toteutuksen, kun kehätien viiden toteutettavan eritasoliittymän joukkoon voitiin lisätä kuudes. Hankkeessa toteutettiin myös kaksi maantietunnelia sekä parannettiin kahdeksan kilometriä jalankulun ja pyöräilyn väyliä.

Rakentamiseen käytettiin noin kaksi miljoonaa työtuntia, mutta työtapaturmien määrä pysyi alhaisena ja oli vain 4,5 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]

 

Lisätietoja hankkeesta:

www.vayla.fi/vt12letke    

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta