null
null Vuoden 2019 liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku nyt käynnissä

Vuoden 2019 liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku nyt käynnissä

Julkaistu 22.10.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston myöntämien liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku vuodelle 2019 on alkanut. Hakemukset tulee jättää viimeistään 18.1.2019. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman Hiiletön liikenne 2045 - tavoitteen tukemiseksi hankehaussa kannustetaan erityisesti suoraan automatkojen vähentämiseen tähtääviin hanke-ehdotuksiin.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset sisältyvät Valtioneuvoston asetukseen liikenteen palveluiden valtionavustuksista (509/2018). Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä selvittää ja arvioi keinoja, joilla liikenteen kasvihuonepäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Työryhmän väliraportissa keskeistä on päästöjä aiheuttavan liikennesuoritteen vähentäminen, sillä noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöistä syntyy tieliikenteessä. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset.

Valtionavustusta voidaan myöntää valtionavustusasetuksen mukaan enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista toiminnan suunnitteluun, projektinhallintaan ja toteuttamiseen. Avustettavien hankkeiden tulosten ja toimintamuotojen tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle.

Vuodelle 2019 toivotaan hakemuksia erityisesti seuraavista teemoista:

1. Kohdennettu markkinointi. Innovatiiviset, tavoitteelliset, selkeille kohderyhmille osoitetut ja käyttäjiä osallistavat tai personoidut tavat tehdä kestävän liikkumisen markkinointia, viestintää ja kampanjointia. Etenkin suoraan henkilöautomatkojen vähentämiseen pyrkivä tiedollinen ohjaus ja markkinointi.

2. Kuluttajan kestävät liikkumispalvelut. Kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen liikkumispalveluiden kokeilu, kehittäminen ja käyttöönotto sekä näiden yhdistäminen muihin kestävän liikkumisen muotoihin. Näiden liikkumispalveluiden tulee olla integroitu osaksi liikennejärjestelmää, joukkoliikennejärjestelmää, asuinalueiden suunnittelua tai asuin- tai toimitilarakentamista. Liikkumispalveluita ovat esimerkiksi joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot, kimppakyydit, pyöräpalvelut, sähköavusteiset polkupyörät. 

3. Kestävän liikkumisen suunnitelmat. Kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu seudulla tai kunnassa, esimerkiksi kestävän liikkumisen toimenpidesuunnitelmat ja strategiat tai pysäköintipolitiikat.

Hakemus voi kohdistua myös muuhun liikkumisen ohjauksen toimintaan. 

Hakemukset tulee jättää viimeistään tammikuun 18. päivänä 2019. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta: Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen hakulomake ja hakuohje 2019.

Lisätietoja liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta:

Joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman, puh.029 534 3235 tai toni.barman(at)liikennevirasto / liikkumisenohjaus(at)liikennevirasto.fi