Takaisin

Vuoden 2011 TEN-T -haku avautunut

Vuoden 2011 TEN-T -haku avautunut

Julkaistu 1.7.2011

EU:n TEN-T -ohjelman ns. monivuotinen haku (TEN-T multiannual call) avautui 28. kesäkuuta 2011. Haku koskee merten moottoriteitä, junaliikenteen hallintajärjestelmiä sekä jokiliikenteen tietojärjestelmiä. Merten moottoritiet-hankkeille on varattu 70 miljoonaa euroa.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 23. syyskuuta 2011.

TEN-haku on kaksivaiheinen. Ennen kuin esimerkiksi merten moottoritiet-hakemus voidaan jättää komission TEN-hakuun, on ensin tehtävä hakemus Itämeren alueelliseen hakuun. Ensivaiheen hakemuksen voi jättää milloin tahansa merten moottoritiet-hankeyhdyshenkilöille Itämeren alueella. Suomen merten moottoritiet-yhteyshenkilö on Taneli Antikainen Liikennevirastosta.

TEN-hankkeiden tukimuotoja ovat

  • Rakentaminen (Implementation projects). EU-tuki on enintään 20%-30% hankkeen kustannuksista, tai 30% kustannuksista jos hanke on ns. rajat ylittävä ”cross-border action”
  • Pilotit (Pilot actions). EU-tuki on enintään 50% hankkeen kustannuksista. Pilottihanke voi olla esim. uuden teknologian, prototyyppien tai innovatiivisten konseptien käyttöönottoa.
  • Selvitykset (Studies). EU-tuki on enintään 50% hankkeen kustannuksista.Selvityksille on varattu korkeintaan 20% kuluvan vuoden MoS –budjetista.

Hakua koskeva tiedotustilaisuus järjestettiin Brysselissä 29.6.2011.

Uutinen: SPC Finland


reaktionapit