null Vt5 tiedotteet

Vt 5 Mikkelin kohta: Rinnekatu avataan liikenteelle maanantaina 9.11.2015

Julkaistu 05.11.2015

Maanantaina 9.11. valmistuu yksi merkittävä osuus Vt5 Mikkelin kohta -hankkeesta, kun kokonaan uusiksi rakennettu Rinnekatu avataan liikenteelle. Rinnekatu laskettiin valtatie 5:n tasalle ja samalla katuun tehtiin parannuksia, julkisen liikenteen uudelleenjärjestelyjä ja uusittiin valaistuksia. Melusuojausta parannettiin ja laajoilla kiveysalueilla luotiin kaupunkimaista miljöötä katuosuudelle.

Koululiikenne sujuvoituu

Urpolan koulun kohdalle Rinnekadulla rakennettiin uusi pysäkkipari molempiin suuntiin, ja suojatiet löytyvät pysäkkien välittömästä läheisyydestä. Sammonkadun päässä oleva, Urpolan koulun puoleinen pysäkki säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan.
    Ainutlaatuisena yksityiskohtana Rinnekadulle tulee Urpolan koulun puoleisen ajoradan viereen koulun kohdalle kiveyksellä koululiikenteelle erotettu alue.
Rinnekadulla tehdään vielä asfaltointi- ja kiveystöitä, lopulliset asfaltoinnit ja ajoratamaalaukset saadaan toteutettua ensi kesänä.

Työmaa on hyvin aikataulussaan

Pitkäjärven eritasoliittymän alueella rakennustyöt jatkuvat, muun muassa meluesteitä rakennetaan. Eteläisellä ajoradalla tehdään muun muassa keskikaistan asfalttikorotuksia ja reunakiveyksiä sääolosuhteiden salliessa vuoden loppuun saakka. Setrikadulle tehdään tilapäinen päällyste, ja samalla päällystetään kevyen liikenteen väylä Setrikadulta Ristiinantielle. Setrikadun kiertoliittymässä tehdään putkituksia parin viikon ajan, töillä on vaikutuksia liikenteeseen jonkin verran. Setrikadun ja Ristiinantien risteyssiltojen työt jatkuvat läpi talven, valutyöt tehdään keväällä. Kaihunlahden eritasoliittymän viereisiä kevyen liikenteen väyliä rakennetaan. Kaihun alikulkutunnelin telineiden ja muotin teko on meneillään.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh.  029 534 3574
Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy, puh. 0400 246 944

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelin
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.