null
null Vt4 Rovaniemi hankkeen vaikutukset näkyvät jo liikkujille

Vt4 Rovaniemi hankkeen vaikutukset näkyvät jo liikkujille

Julkaistu 15.02.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Parannetulla valtatiellä Rovaniemen kohdalla on ajettu nyt pari kuukautta. Hankkeessa valtatietä parannettiin 2,5 kilometriä ydinkeskustasta etelään, rakennettiin 2 eritasoliittymää ja purettiin 3 valoristeystä. Kaikki väylät avattiin liikenteelle joulukuun alussa, aikataulusta puoli vuotta etuajassa. 1990-luvulta suunnittelupöydillä ollut hanke viimeistellään ensi kesänä.

Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa vilkkaan valtatien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

”Valtatie 4 on alueen merkittävä kansainvälinen yhteys, jossa liikkuu paljon puutavara- ja malminkuljetuksia. Nyt parantunut sujuvuus on elinkeinoelämän kannalta tärkeä kilpailuvaltti ja kustannuskysymys”, toteaa ylijohtaja Rami Metsäpelto. Hankkeen alueella valtatien liikennemäärät vaihtelevat 14 000-20 000 autoa/vrk, tästä raskasta liikennettä on n. 10%. ”Kiinnostus pohjoiseen investointikohteena on pinnalla ja väylien tulee tukea näitä hankkeita.”

Myös rovaniemeläiset hyötyvät parannetusta yhteydestä

”Rovaniemen kaupungin kohdalla asuvien liikenne siirtyi eritasoliittymien rakentamisen myötä katuverkolle. Nyt esimerkiksi Eteläkeskuksen kauppoihin suuntautuva päivittäinen liikenne on sujuvampaa”, sanoo projektipäällikkö Keijo Heikkilä.

”Valtatie 4 Rovaniemen kohdalla on keskellä kaupunkia oleva pääsuoni, ja lähellä on paljon asutusta. Asumismukavuutta parantaa huomattavasti rakennetut meluvallit. Liikennemelulle altistuvien määrä vähenee 57 asukkaalla”, kertoo Heikkilä.  ”Lähialueen asumismukavuutta parantaa toki myös, että autot eivät ruuhkaudu valoristeyksen takia pitkiksi jonoiksi vaan liikenne soljuu eteenpäin.”

Hankkeen yhteydessä Rovaniemen kaupunki on parantanut katuverkkoa. Remontissa kevyen liikenteen yhteyksiä parannettiin ja joukkoliikenteen edellytykset kehittyivät, myös kaupunkikuva kohentui. ”Kaupungille avautui nyt paremmat mahdollisuudet suunnitella maankäyttöä alueella. Yhteistyötä tehtiin hankinnasta lähtien ja töiden sovittaminen onnistui hyvin. Kaupunkilaiset ja läpikulkuliikenne saavat hankkeesta koituvat hyödyt etuajassa käyttöön”, iloitsee Keijo Heikkilä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Keijo Heikkilä p. 029 534 3582

www.liikennevirasto.fi/vt4rovaniemi
www.facebook.com/vt4rovaniemi
www.twitter.com/vt4roi