Takaisin

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeella liikennevalo-ohjaus käyttöön

Vt 9 Jännevirran silta -hankkeella liikennevalo-ohjaus käyttöön

Julkaistu 05.01.2017

Jännevirran silta -hankkeella otetaan käyttöön liikennevalo-ohjaus sillan Joensuun puoleisessa päässä, valtatiellä 9. Liikennevalo-ohjaus parantaa liikenneturvallisuutta, kun louhintatöistä syntyviä louhekuormia joudutaan siirtämään valtatien yli.

Liikennevalo-ohjaus otetaan käyttöön maanantaina 9. tammikuuta ja se on käytössä noin vuoden ajan. Liikennevalo-ohjauksen tuoma katkos liikenteelle on noin puoli minuuttia kerrallaan silloin, kun louhekuormia siirretään valtatien yli.

Jännevirran sillan rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2016. Hankkeen alkuvaiheen töihin kuuluivat työmaan alle jäävien rakennusten purku, kiertotien käyttöönotto työmaan Kuopion puoleisessa päässä ja louhinta- ja maaleikkaustyöt. Lisäksi hankkeella on rakennettu sillan länsi- ja itäpuolelle työsilta sekä tehty sillan välitukien pohjien louhintaa ja betonointia. Alkuvuonna työt keskittyvät sillan alusrakenteen rakennustöihin, paalutukseen sekä peruslaattojen ja pilarien valmistukseen.

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2018.

Seuraa hanketta:
verkkosivuillamme liikennevirasto.fi/vt9jannevirta
Facebook-sivuillamme Vt 9 Jännevirran silta

Lisätietoja:
Hannu Nurmi,projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3574
Mika Huhtala, työmaapäällikkö, Kreate Oy, 0400 691 159

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio välinen tie. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.