Hyppää sisältöön

Vt 9 Jännevirran silta -hanke valmistui palvelemaan alueen asukkaita ja elinkeinoelämää

Julkaistu 25.11.2018

Jännevirran uusi silta avattiin ajoneuvoliikenteelle 20.9 ja kevyelle liikenteelle 2.10.

Hankekokonaisuuteen kuulunut uusi laivaväylä puolestaan otettiin käyttöön 21.11. Lisäksi hankkeeseen kuului valtatien linjauksen ja tasauksen parantaminen noin 3 kilometrin matkalla sillan molemmilla puolilla, yksityisteiden liittymien parannuksia, kevyen liikenteen järjestelyjä sekä tie- ja katuvalaistuksen uusimista.

Viimeistelytyöt jatkuvat vuoden 2018 loppuun saakka ja istutuksia tehdään vielä keväällä 2019.

Alueella odotettu ja toivottu hanke

Vt 9 on tärkeä Joensuun ja Kuopion välinen yhteys, joka palvelee työssäkäynti- ja vapaa-ajan liikennettä, elinkeinoelämää matkailusta kuljetuksiin, paikallista asiointia ja sujuvaa arkea. Yhteyden pahin pullonkaula on nyt korjattu.

”Myös tulevaisuudessa tarvitaan uusia siltoja sekä uusia teitä, ratoja ja vesiväyliä. Vaikka maailma digitalisoituu ja liikenne automatisoituu, ei liikkuminen vähene”, Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman totesi Jännevirran sillan juhlaseminaarissa maanantaina.

”Liikenneverkkoa tulee jatkossakin kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Väyliin investoiminen edistää koko maan kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia. Alueiden ja seutujen saavutettavuudesta ja elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta tulevaisuudessakin.” 

Vt 9:n liikennemäärä on noin 7500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin kuusi prosenttia. Liikennemäärien on arvioitu kasvavan 22 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Valtatielle tehdyt parannukset ja kiinteä korkeampi silta tekevät nyt ajoneuvo- ja vesiliikenteestä sujuvampaa ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Suomen kuudenneksi pisin silta

Lokakuussa 2016 alkanut hanke on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, sillan koosta lähtien.

"Hankkeeseen kuului monia ainutlaatuisia siltarakentamisen työvaiheita, kuten perustusten teko isojen porapaalujen kanssa, kannen palkkien paikalleen työnnöt, isojen palkkikappaleiden nostot, sillan keskilohkon jättinosto, siltakannen valaminen ja vanhan sillan purkaminen. Työmaa huomioi myös tie- ja vesiliikenteen tarpeet koko hankkeen ajan", kertoo hankkeesta vastannut projektijohtaja Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Jännevirran uusi siltahanke toteutettiin osana liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen tämänhetkinen kustannusarvio on noin 31 miljoonaa euroa, mikä on 30 prosenttia vähemmän alkuperäisestä budjetoidusta rahoitustarpeesta.

Vt 9 Jännevirran silta -hanke numeroina:

  • Jännevirran uusi silta, pituus 577 m ja korkeus 25 m
  • Uutta suorempaa vesiväylää 2,5 km
  • Valtatie 9 parantamista 3,2 km
  • Uusia kevyen liikenteen väyliä 4,8 km
  • Kevyen liikenteen siltoja 3 kpl
  • Jänneniemen eritasoliittymä ja risteyssilta
  • Meluesteitä lähes 3 km

 

Lisätietoja:

Hannu Nurmi, projektijohtaja, Liikennevirasto, 029 534 3574

Pääjohtaja Kari Wihlmanin haastattelut: viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja Anna Jokela, p. 0400 439 955

 

Seuraa hanketta:

verkkosivuillamme liikennevirasto.fi/vt9jannevirta

Facebook-sivuillamme Vt 9 Jännevirran silta

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio välinen tie. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta