Takaisin

Vt 6 Taavetti - Lappeenranta -allianssiurakkasopimus allekirjoitettu

Vt 6 Taavetti - Lappeenranta -allianssiurakkasopimus allekirjoitettu

Julkaistu 23.9.2015

Liikennevirasto on allekirjoittanut sopimuksen Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -allianssihankkeen toteuttamisesta Skanska Infra Oy:n, Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Maaliskuussa alkanut hankkeen kehitysvaihe on päättynyt ja raamit toteutukselle sovittu. Hankkeen kokonaiskustannus on 76 M€.

Rakentamistyöt käynnistyvät lokakuun alussa. Työt alkavat työmaan kulkuyhteyksien rakentamisella. Ensimmäiset suuremmat työkohteet sijoittuvat Rantsilanmäen eritasoliittymän ja Jurvalan itäisen eritasoliittymien alueille.

"Allianssihankkeen onnistumisen kannalta kriittinen kehittämisvaihe oli lyhyt ja hektinen. Kehitysvaiheessa määrittelimme hankkeen lopulliset kustannukset ja toteutuslaajuuden. Mikäli Taavetin läntisen liittymän tekeillä oleva tiesuunnitelma saa ajoissa lainvoiman, tulee se sisältymään toteutuslaajuuteen", sanoo hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen.

Kehitysvaiheessa hankkeen ratkaisuja on tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöllä kehitetty niin, että hankkeen kustannusarvio ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Hanke valmistuu osa kerrallaan vuosina 2017 ja 2018.

Sujuvuutta valtatielle

Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on kokonaisuudessaan 28 km pitkä. Tästä 12 km on kokonaan uutta tietä, joka kiertää Jurvalan taajaman. Tien parantaminen tekee liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa. Ympäristöhaittoja vähennetään melu- ja pohjavesisuojauksilla.

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkänmatkan liikennettä, ja on tärkeä väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

"Taavetin ja Lappeenrannan välisen valtatien parantaminen nelikaistaiseksi vahvistaa merkittävästi Kaakkois-Suomen kilpailukykyä. Tunnettu tosiasia on, että hyvä saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet ovat ykkösasioita elinkeinoelämän sijoittautumispaikkapäätöksiä tehtäessä", sanoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtaja Jyrki Karhula.

"Hankkeen valmistuttua meillä on toimiva, luotettava ja turvallinen tieyhteys Imatralta Kouvolan porteille ja siitä edelleen pääkaupunkiseudulle."

Tiivis yhteistyö jatkuu toteutushankkeessa

"Kaikkien hankkeen osapuolien hyvällä yhteistyöllä ja allianssimallin tuottamilla innovaatioilla olemme saavuttaneet kehitysvaiheen tavoitteet ja pääsemme nyt aloittamaan allianssiurakan toteutusvaiheen", toteaa projektipäällikkö Harri Liikanen. Taavetti-Lappeenranta -hanke on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimallilla toteutettava ns. tavallinen tienrakennusurakka. "Kehitysvaiheen perusteella malli soveltuu hyvin myös tällaiseen hankkeeseen."

”Olemme yhdessä pystyneet viemään hankkeen suunnittelua eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Kehitysvaiheen aikana olemme löytäneet ratkaisuja, joilla tien vaiheittainen liikenteelle otto on mahdollista alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa myös, että tienkäyttäjille aiheutetut haitat pienenevät", kertoo allianssin projektipäällikkö Janne Tikkamäki Skanskasta.

”Tämän allianssihankkeen kehitysvaihe pystyttiin viemään puolessa vuodessa läpi, koska suunnittelijat oli valittu jo ennen urakoitsijan valintaa. Skanskan tullessa mukaan suunnittelun lähtötietomalli, pohjatutkimukset sekä jo tunnistettujen vaihtoehtojen alustavat selvitykset olivat pitkällä. Jatkamme myös Pöyryllä hankkeen toteutusvaiheen suunnittelua hankkeen parhaaksi”, sanoo Pöyryn Infra-yksikön johtaja Mikko Inkala.

"Suomessa on noin 78 000 km maanteitä, joilla on elintärkeä merkitys paitsi päivittäisen liikkumisemme myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta. Digitalisaatio on vahvasti mukana myös tiestön suunnittelussa, ja esimerkiksi tässä hankkeessa kehitetään tietomallinnusta tien kunnossapitoa ajatellen. Näin hyödyt eivät rajoitu pelkästään suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen tai tähän hankkeeseen", sanoo johtaja Peter Molin Rambollin Infra-toimialalta.


reaktionapit